ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 6  
8 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
11 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
12 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 57 เข้าร่วม 9  
13 โรงเรียนบ้านนาผา สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
14 โรงเรียนบ้านน้ำหก สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
15 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 13  
16 โรงเรียนบ้านจะเข้ภูหอม สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
18 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นเหนือ สพป. น่าน เขต 1 55 เข้าร่วม 16  
19 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน