ผลการแข่งขัน ปฐมวัย
การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 95.83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 93.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 93.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 93.15 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 91.98 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำพุ สพป. น่าน เขต 1 88.99 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 88.99 ทอง 6  
8 โรงเรียนบ้านธงหลวง สพป. น่าน เขต 1 85.33 ทอง 8  
9 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 83.99 ทอง 9  
10 โรงเรียนบ้านครกคำ สพป. น่าน เขต 1 83.16 ทอง 10  
11 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป. น่าน เขต 1 82.17 ทอง 11  
12 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 80.82 ทอง 12  
13 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 13  
14 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 75.65 เงิน 14  
15 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา สพป. น่าน เขต 1 74.51 เงิน 15  
16 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน