ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 5  
8 โรงเรียนอนุบาลเมืองลี สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน