ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านน้ำตวง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝั่งหมิ่น สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 4  
5 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร (เทศบาลบ้านพระเนตร) สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนราษฎร์รัฐพัฒนา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน