ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 94 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนนิธิวิทย์ สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านขึ่งงามมงคล สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
6 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนนบ้านนายาง สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 8  
10 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
12 โรงเรียนบ้านน้ำมวบ สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
13 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
14 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  
15 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 0 เข้าร่วม  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน