ผลการแข่งขัน ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพประเพณีไทย ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านฟ้า สพป. น่าน เขต 1 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านวังตาว สพป. น่าน เขต 1 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 - -  
8 โรงเรียนบ้านเรือง สพป. น่าน เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน