ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการตอบปัญหา (ASEAN Quiz 2012) ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านน้ำพาง สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 46 เข้าร่วม 5  
6 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 36 เข้าร่วม 6  
7 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 29 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 - -  
9 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน