ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 สพป. น่าน เขต 1 90 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านห้วยบง สพป. น่าน เขต 1 88 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านผาขวาง สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง 6  
7 โรงเรียนบ้านพี้เหนือ สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง 7  
8 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง 8  
9 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 9  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน