ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ สพป. น่าน เขต 1 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านปางช้าง สพป. น่าน เขต 1 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนพระคุณานุบาล สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. น่าน เขต 1 73.2 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านซาวหลวง สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านนาเหลืองไชยราม สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน