ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปางสา สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนฝั่งหมิ่น สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านหนองบัว สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 8  
10 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนชุมชนบ้านนาทะนุง สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 13  
15 โรงเรียนบ้านส้านนาหนองใหม่ สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนบ้านน้ำแพะ สพป. น่าน เขต 1 58 เข้าร่วม 16  
17 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 57 เข้าร่วม 17  
18 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 18  
19 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 53 เข้าร่วม 19  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน