ผลการแข่งขัน สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านนวราษฏร์ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านสถาน สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนบ้านน้ำงาว สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 59 เข้าร่วม 7  
8 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 8  
9 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 54 เข้าร่วม 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 52 เข้าร่วม 10  
11 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 51 เข้าร่วม 11  
12 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 50 เข้าร่วม 12  
13 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 49 เข้าร่วม 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน