ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านคำเรือง สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 8  
9 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านแคว้ง สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนบ้านไหล่น่าน สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 10  
12 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนบ้านน้ำแก่นกลาง สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 12  
15 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 12  
16 โรงเรียนบ้านอ่ายนาผา สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบ้านนากอก สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนบ้านวังหมอ สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 18  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน