ผลการแข่งขัน เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านสบยาง สพป. น่าน เขต 1 95 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 สพป. น่าน เขต 1 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเชียงยืน สพป. น่าน เขต 1 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 79 เงิน 4  
5 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปั้ว สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 77 เงิน 5  
7 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 71 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านทัพม่าน สพป. น่าน เขต 1 56 เข้าร่วม 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน