ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านก้อ สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านผาสิงห์ สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำครกใหม่ สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านสองแคว สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 5  
7 โรงเรียนบ้านบ่อหอย สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านนา สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน