ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา สพป. น่าน เขต 1 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านนาราบจุลเกษตรศึกษาคาร สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านวังยาว สพป. น่าน เขต 1 68 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนป่าแลวหลวงวิทยา สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนศรีเวียงสาวิทยาคาร สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านตอง สพป. น่าน เขต 1 64 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนดอนสะไมย์วิทยา สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนฝั่งหมิ่น สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนบ้านปิงหลวง สพป. น่าน เขต 1 62 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนทุ่งศรีทอง สพป. น่าน เขต 1 61 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนบ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 สพป. น่าน เขต 1 60 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนบ้านน้ำเกี๋ยน สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน