ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 83.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านปงสนุก สพป. น่าน เขต 1 72.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านไชยสถาน สพป. น่าน เขต 1 70.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านถืมตอง สพป. น่าน เขต 1 70 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านนาไค้ สพป. น่าน เขต 1 68.33 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนบ้านแม่ขะนิง สพป. น่าน เขต 1 67.66 ทองแดง 6  
7 โรงเรียนบ้านป่าสัก (แม่จริม) สพป. น่าน เขต 1 67 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านศรีนาม่าน สพป. น่าน เขต 1 65.66 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านท่ามงคล สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านสาลี่ สพป. น่าน เขต 1 - -  
11 โรงเรียนบ้านหาดเค็ด สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน