ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบ้านห้วยมอญ สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนจุมปีวนิดาภรณ์ (เทศบาลบ้านภูมินทร์) สพป. น่าน เขต 1 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบ้านเป้า สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านดู่พงษ์ สพป. น่าน เขต 1 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 6  
7 โรงเรียนบ้านหัวเมือง สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนบ้านส้าน สพป. น่าน เขต 1 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนบ้านน้ำลัด สพป. น่าน เขต 1 69 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนบ้านป่าหุ่ง สพป. น่าน เขต 1 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนบ้านพรหม สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน