ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นทีการศึกษา 1)
ณ เวทีวิชาการ และสนามแข่งขันโรงเรียนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองน่าน.
ระหว่าง วันที่ 2 ตุลาคม - 3 ตุลาคม 2557

DOC.6
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนราชานุบาล สพป. น่าน เขต 1 85 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบ้านเปา สพป. น่าน เขต 1 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนซินจง สพป. น่าน เขต 1 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบ้านค้างอ้อย สพป. น่าน เขต 1 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนบ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) สพป. น่าน เขต 1 75 เงิน 5  
6 โรงเรียนชุมชนบ้านอ้อย สพป. น่าน เขต 1 73 เงิน 6  
7 โรงเรียนชุมชนบ้านนาคา สพป. น่าน เขต 1 65 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนบ้านห้วยแฮ้ว สพป. น่าน เขต 1 63 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนบ้านห้วยไฮ สพป. น่าน เขต 1 - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน