หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดวรนาถบรรพต  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ  
3 โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล ศน.ศิริวรรณ ปัญญาพรพิพัชญ์  
4 โรงเรียนวัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมืองนครสรวรค์ จ.นครสวรรค์  
5 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์  
6 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์ (เขากบวิวรณ์ สุขวิทยา)  
7 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน 093-9192500 และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]