หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


การแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
ระหว่างวันที่ 9-15 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 10.00-11.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดหนองปลิง 9 ต.ค. 2557 09.00
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 วัดวรนาถบรรพต 15 ต.ค. 2557 09.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน 093-9192500 และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]