หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 95 51 59.3% 18 20.93% 10 11.63% 7 8.14% 86
2 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 49 34 75.56% 6 13.33% 4 8.89% 1 2.22% 45
3 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 38 18 48.65% 9 24.32% 5 13.51% 5 13.51% 37
4 โรงเรียนวัดหนองปลิง 42 18 47.37% 5 13.16% 4 10.53% 11 28.95% 38
5 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 28 17 70.83% 4 16.67% 2 8.33% 1 4.17% 24
6 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 32 15 55.56% 7 25.93% 3 11.11% 2 7.41% 27
7 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 15 55.56% 5 18.52% 3 11.11% 4 14.81% 27
8 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 20 15 75% 3 15% 2 10% 0 0% 20
9 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 16 15 93.75% 1 6.25% 0 0% 0 0% 16
10 โรงเรียนวัดนากลาง 31 14 50% 3 10.71% 6 21.43% 5 17.86% 28
11 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 34 13 39.39% 11 33.33% 6 18.18% 3 9.09% 33
12 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 44 13 33.33% 9 23.08% 8 20.51% 9 23.08% 39
13 โรงเรียนบ้านเนิน 39 13 50% 5 19.23% 5 19.23% 3 11.54% 26
14 โรงเรียนวัดหัวถนน 29 12 54.55% 3 13.64% 5 22.73% 2 9.09% 22
15 โรงเรียนเขาทอง 26 11 44% 8 32% 3 12% 3 12% 25
16 โรงเรียนวัดท่าทอง 26 11 44% 6 24% 4 16% 4 16% 25
17 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 16 11 68.75% 4 25% 0 0% 1 6.25% 16
18 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 36 10 32.26% 11 35.48% 3 9.68% 7 22.58% 31
19 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 30 10 45.45% 5 22.73% 6 27.27% 1 4.55% 22
20 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 13 10 83.33% 0 0% 2 16.67% 0 0% 12
21 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 23 9 40.91% 10 45.45% 1 4.55% 2 9.09% 22
22 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 15 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
23 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 22 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
24 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 28 8 36.36% 5 22.73% 5 22.73% 4 18.18% 22
25 โรงเรียนวัดหนองเขนง 18 8 47.06% 4 23.53% 3 17.65% 2 11.76% 17
26 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 14 8 61.54% 2 15.38% 1 7.69% 2 15.38% 13
27 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
28 โรงเรียนบ้านสระบัว 24 7 29.17% 10 41.67% 4 16.67% 3 12.5% 24
29 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 13 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
30 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 15 7 53.85% 3 23.08% 1 7.69% 2 15.38% 13
31 โรงเรียนวัดเขามโน 16 7 50% 1 7.14% 3 21.43% 3 21.43% 14
32 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 10 7 70% 0 0% 3 30% 0 0% 10
33 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 29 6 23.08% 12 46.15% 3 11.54% 5 19.23% 26
34 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 26 6 31.58% 7 36.84% 2 10.53% 4 21.05% 19
35 โรงเรียนวัดสันติธรรม 20 6 35.29% 6 35.29% 2 11.76% 3 17.65% 17
36 โรงเรียนบ้านหาดสูง 15 6 42.86% 4 28.57% 3 21.43% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 17 6 37.5% 3 18.75% 5 31.25% 2 12.5% 16
38 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 12 6 60% 2 20% 1 10% 1 10% 10
39 โรงเรียนพยุหะวิทยา 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 9 6 66.67% 0 0% 2 22.22% 1 11.11% 9
41 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
42 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 37 5 14.71% 12 35.29% 10 29.41% 7 20.59% 34
43 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 12 5 41.67% 6 50% 1 8.33% 0 0% 12
44 โรงเรียนวัดท่านา 15 5 45.45% 4 36.36% 1 9.09% 1 9.09% 11
45 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 10 5 55.56% 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 9
46 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดศาลาแดง 13 5 50% 0 0% 2 20% 3 30% 10
48 โรงเรียนวัดบ้านบน 7 5 71.43% 0 0% 1 14.29% 1 14.29% 7
49 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 5 83.33% 0 0% 0 0% 1 16.67% 6
50 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 25 4 19.05% 9 42.86% 4 19.05% 4 19.05% 21
51 โรงเรียนวัดใหม่ 17 4 25% 5 31.25% 6 37.5% 1 6.25% 16
52 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 18 4 25% 5 31.25% 5 31.25% 2 12.5% 16
53 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 13 4 30.77% 3 23.08% 2 15.38% 4 30.77% 13
54 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 10 4 40% 3 30% 1 10% 2 20% 10
55 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 10 4 44.44% 3 33.33% 1 11.11% 1 11.11% 9
56 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 9 4 44.44% 1 11.11% 1 11.11% 3 33.33% 9
57 โรงเรียนมารีย์วิทยา 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
58 โรงเรียนวัดหนองโก 19 4 44.44% 0 0% 2 22.22% 3 33.33% 9
59 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 8 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
60 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 8 4 66.67% 0 0% 1 16.67% 1 16.67% 6
61 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
62 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
63 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 21 3 17.65% 8 47.06% 3 17.65% 3 17.65% 17
64 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 13 3 23.08% 3 23.08% 5 38.46% 2 15.38% 13
65 โรงเรียนวัดพันลาน 14 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 2 18.18% 11
66 โรงเรียนวัดรังงาม 11 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
67 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
68 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
69 โรงเรียนสระวิทยา 8 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 0 0% 7
70 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 9 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
72 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนวัดบางเคียน 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 12 3 33.33% 0 0% 1 11.11% 5 55.56% 9
75 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 7 3 50% 0 0% 1 16.67% 2 33.33% 6
76 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 6 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
77 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
78 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 5 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนบ้านห้วยบง 12 2 22.22% 6 66.67% 0 0% 1 11.11% 9
80 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 11 2 18.18% 5 45.45% 4 36.36% 0 0% 11
81 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 8 2 25% 5 62.5% 1 12.5% 0 0% 8
82 โรงเรียนวัดดงเมือง 9 2 22.22% 4 44.44% 1 11.11% 2 22.22% 9
83 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 14 2 18.18% 3 27.27% 3 27.27% 3 27.27% 11
84 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 10 2 25% 3 37.5% 3 37.5% 0 0% 8
85 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 8 2 25% 3 37.5% 0 0% 3 37.5% 8
86 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 6 2 33.33% 3 50% 0 0% 1 16.67% 6
87 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 11 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
88 โรงเรียนวัดบางไซ 8 2 25% 2 25% 2 25% 2 25% 8
89 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 9 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
90 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
91 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
92 โรงเรียนวัดวังยาง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
93 โรงเรียนวัดหนองเต่า 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
94 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
95 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 9 2 25% 1 12.5% 2 25% 3 37.5% 8
96 โรงเรียนวัดพระนอน 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
97 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
98 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านสระงาม 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
100 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
101 โรงเรียนวัดท่าไม้ 6 2 40% 0 0% 2 40% 1 20% 5
102 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
104 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 4 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
105 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
106 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
107 โรงเรียนบ้านธารหวาย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดกลางแดด 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 13 1 7.69% 6 46.15% 3 23.08% 3 23.08% 13
115 โรงเรียนวัดบ้านลาด 8 1 12.5% 3 37.5% 4 50% 0 0% 8
116 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 9 1 11.11% 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 9
117 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 8 1 12.5% 3 37.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
118 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 6 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
119 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 8 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
120 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 4 1 25% 3 75% 0 0% 0 0% 4
121 โรงเรียนเนินมะกอก 7 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
122 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 5 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
123 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
124 โรงเรียนวัดท่าล้อ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
125 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
126 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
127 โรงเรียนวัดหนองโรง 8 1 14.29% 1 14.29% 3 42.86% 2 28.57% 7
128 โรงเรียนวัดท่าโก 7 1 16.67% 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 6
129 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 5 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
130 โรงเรียนวัดยางขาว 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
131 โรงเรียนอินทารามวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
132 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
134 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
135 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
136 โรงเรียนย่านคีรี 6 1 20% 0 0% 3 60% 1 20% 5
137 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 4 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
139 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
149 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
150 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 3 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 4 0 0% 1 25% 2 50% 1 25% 4
152 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 5 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
153 โรงเรียนวัดสุบรรณราม 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
154 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
156 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนวัดฆะมัง 16 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
162 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
163 โรงเรียนบ้านดงขุย 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
164 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
165 โรงเรียนวัดพิกุล 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
167 โรงเรียนวัดหนองหมู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
168 โรงเรียนเขาสามยอด 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
169 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 3 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
170 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
171 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
172 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
173 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
174 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
175 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน 093-9192500 และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]