หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 102 โรงเรียนชุมชนวัดคลองปลากด 16 24 21
2 081 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 25 57 34
3 037 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแก่ง 6 13 10
4 060 โรงเรียนชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 8 22 10
5 107 โรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 21 41 27
6 020 โรงเรียนชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 5 6 5
7 077 โรงเรียนชุมชนวัดเขาดินเหนือ 5 10 7
8 097 โรงเรียนบ้านกระจังงาม 3 6 6
9 076 โรงเรียนบ้านคลองคล้า 0 0 0
10 088 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 26 46 30
11 006 โรงเรียนบ้านคุ้งวารี 0 0 0
12 025 โรงเรียนบ้านช่อกระถินพัฒนา 9 19 17
13 163 โรงเรียนบ้านซับผักกาด 9 23 15
14 129 โรงเรียนบ้านดงขุย 2 3 2
15 139 โรงเรียนบ้านดอนกระชาย 2 3 3
16 109 โรงเรียนบ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 13 22 19
17 061 โรงเรียนบ้านทุ่งตาทั่ง 4 10 7
18 122 โรงเรียนบ้านท่ากร่าง 0 0 0
19 108 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(ศักดี) 10 23 16
20 105 โรงเรียนบ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 3 6 5
21 115 โรงเรียนบ้านท่าเตียน 4 11 4
22 162 โรงเรียนบ้านธารหวาย 2 12 2
23 080 โรงเรียนบ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 1 2 2
24 114 โรงเรียนบ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 4 8 4
25 014 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 4 8 4
26 116 โรงเรียนบ้านประชาสามัคคี 3 4 3
27 199 โรงเรียนบ้านประดู่เฒ่า 1 2 2
28 022 โรงเรียนบ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 4 6 5
29 052 โรงเรียนบ้านพรหมเขต 6 34 14
30 065 โรงเรียนบ้านยางใหญ่ 1 1 1
31 154 โรงเรียนบ้านย่านมัทรี 2 2 2
32 117 โรงเรียนบ้านวังใหญ่ 0 0 0
33 001 โรงเรียนบ้านสระงาม 4 11 7
34 146 โรงเรียนบ้านสระบัว 24 36 29
35 137 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี 2 2 2
36 043 โรงเรียนบ้านสามัคคีธรรม 2 3 2
37 047 โรงเรียนบ้านสุวรรณประชาพัฒนา 8 13 9
38 062 โรงเรียนบ้านหนองหัวเรือ 13 37 24
39 157 โรงเรียนบ้านหนองเต่า 7 22 11
40 127 โรงเรียนบ้านหนองโพลง 2 4 3
41 147 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 28 49 42
42 096 โรงเรียนบ้านหาดสูง 15 26 19
43 158 โรงเรียนบ้านห้วยบง 12 18 13
44 066 โรงเรียนบ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 1 1 1
45 027 โรงเรียนบ้านเขากะลา 1 1 1
46 094 โรงเรียนบ้านเขาถ้ำพระ 6 13 10
47 098 โรงเรียนบ้านเขาปูน 6 14 10
48 156 โรงเรียนบ้านเขาไม้เดน 0 0 0
49 009 โรงเรียนบ้านเนิน 39 97 64
50 073 โรงเรียนบ้านเนินพะยอม 2 2 2
51 095 โรงเรียนบ้านเนินศาลา 4 11 8
52 087 โรงเรียนบ้านเนินเวียง 8 15 12
53 058 โรงเรียนบ้านแหลมยาง 5 5 5
54 082 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม 1 1 1
55 159 โรงเรียนบ้านใหม่ศึกษา 4 20 10
56 172 โรงเรียนประชานุเคราะห์ 6 28 6
57 141 โรงเรียนประชาอุทิศ 0 0 0
58 173 โรงเรียนปวีณาวิทยา 1 3 2
59 168 โรงเรียนพยุหะวิทยา 8 23 10
60 155 โรงเรียนพยุหะศึกษาคาร 30 105 57
61 196 โรงเรียนพาณิชสงเคราะห์ 0 0 0
62 084 โรงเรียนภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 8 8 8
63 174 โรงเรียนมารีย์วิทยา 5 12 5
64 161 โรงเรียนย่านคีรี 6 7 6
65 085 โรงเรียนราษฎร์อุทิศ 8 14 12
66 175 โรงเรียนลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 16 26 22
67 015 โรงเรียนวัดกลางแดด 2 2 2
68 005 โรงเรียนวัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 3 9 4
69 145 โรงเรียนวัดคลองบางเดื่อ 22 51 36
70 123 โรงเรียนวัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 29 55 42
71 125 โรงเรียนวัดคลองเกษมเหนือ 18 24 18
72 135 โรงเรียนวัดฆะมัง 16 24 16
73 029 โรงเรียนวัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 3 6 6
74 111 โรงเรียนวัดดงกะพี้ 17 35 19
75 074 โรงเรียนวัดดงเมือง 9 13 13
76 101 โรงเรียนวัดดอนสนวน 0 0 0
77 042 โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 9 17 15
78 016 โรงเรียนวัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 12 26 21
79 103 โรงเรียนวัดทับกฤชเหนือ 4 9 7
80 044 โรงเรียนวัดทัพชุมพล 1 1 1
81 079 โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 23 45 35
82 012 โรงเรียนวัดท่าทอง 26 42 32
83 110 โรงเรียนวัดท่านา 15 17 17
84 035 โรงเรียนวัดท่าล้อ 3 7 6
85 140 โรงเรียนวัดท่าโก 7 7 7
86 119 โรงเรียนวัดท่าไม้ 6 23 9
87 090 โรงเรียนวัดนากลาง 31 53 42
88 004 โรงเรียนวัดนิเวศวุฒาราม 34 72 52
89 056 โรงเรียนวัดบริรักษ์ประชาสาร 4 8 5
90 078 โรงเรียนวัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 3 16 7
91 031 โรงเรียนวัดบางม่วง 0 0 0
92 112 โรงเรียนวัดบางเคียน 4 8 4
93 132 โรงเรียนวัดบางไซ 8 13 9
94 003 โรงเรียนวัดบึงน้ำใส 5 9 5
95 151 โรงเรียนวัดบ้านบน 7 21 13
96 002 โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ 38 93 67
97 120 โรงเรียนวัดบ้านลาด 8 10 8
98 026 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 4 16 9
99 100 โรงเรียนวัดปากคลองปลากด 9 15 14
100 028 โรงเรียนวัดพระนอน 5 10 8
101 099 โรงเรียนวัดพันลาน 14 26 15
102 128 โรงเรียนวัดพิกุล 1 1 1
103 075 โรงเรียนวัดมรรครังสฤษดิ์ 7 17 13
104 067 โรงเรียนวัดมหาโพธิใต้ 12 22 19
105 083 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ 4 8 7
106 144 โรงเรียนวัดยางขาว 3 13 3
107 008 โรงเรียนวัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 1 2 1
108 024 โรงเรียนวัดรังงาม 11 23 16
109 010 โรงเรียนวัดวังยาง 4 8 6
110 051 โรงเรียนวัดวังสวัสดี 2 5 3
111 036 โรงเรียนวัดวังหิน 0 0 0
112 121 โรงเรียนวัดวังใหญ่ 0 0 0
113 017 โรงเรียนวัดวังไผ่ 0 0 0
114 013 โรงเรียนวัดศรีสวรรค์สังฆาราม 4 16 9
115 053 โรงเรียนวัดศรีอัมพวัลย์ 3 5 5
116 041 โรงเรียนวัดศรีอุทุมพร 15 33 23
117 092 โรงเรียนวัดศาลาแดง 13 27 18
118 055 โรงเรียนวัดสมานประชาชน 3 5 4
119 045 โรงเรียนวัดสวรรค์ประชากร 2 4 3
120 019 โรงเรียนวัดสันคู 0 0 0
121 039 โรงเรียนวัดสันติธรรม 20 31 20
122 018 โรงเรียนวัดสุบรรณราม 4 5 2
123 136 โรงเรียนวัดสุวรรณรัตนาราม 5 6 6
124 050 โรงเรียนวัดหนองกระโดน 36 66 45
125 164 โรงเรียนวัดหนองกลอย 0 0 0
126 130 โรงเรียนวัดหนองกุ่ม 2 5 4
127 113 โรงเรียนวัดหนองขอน 0 0 0
128 143 โรงเรียนวัดหนองคล่อ 1 3 2
129 023 โรงเรียนวัดหนองปลิง 42 77 53
130 089 โรงเรียนวัดหนองพรมหน่อ 12 33 13
131 148 โรงเรียนวัดหนองหมู 1 1 1
132 046 โรงเรียนวัดหนองเขนง 18 54 29
133 063 โรงเรียนวัดหนองเต่า 4 11 7
134 064 โรงเรียนวัดหนองแพงพวย 5 8 8
135 124 โรงเรียนวัดหนองโก 19 26 20
136 040 โรงเรียนวัดหนองโรง 8 21 15
137 133 โรงเรียนวัดหัวกะทุ่ม 0 0 0
138 153 โรงเรียนวัดหัวงิ้ว 14 22 17
139 070 โรงเรียนวัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 11 37 21
140 068 โรงเรียนวัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 10 31 19
141 030 โรงเรียนวัดหัวถนน 29 48 42
142 021 โรงเรียนวัดหาดทรายงาม 1 5 2
143 069 โรงเรียนวัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 10 23 18
144 038 โรงเรียนวัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 13 16 13
145 032 โรงเรียนวัดเกรียงไกรเหนือ 1 3 2
146 033 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 2 2
147 152 โรงเรียนวัดเขาบ่อพลับ 2 6 4
148 049 โรงเรียนวัดเขามโน 16 32 17
149 091 โรงเรียนวัดเนินกะพี้ 2 4 2
150 048 โรงเรียนวัดเนินมะขามงาม 13 23 16
151 118 โรงเรียนวัดเนินสะเดา 4 24 8
152 104 โรงเรียนวัดแสงรังสรรค์ 3 6 5
153 134 โรงเรียนวัดแหลมยาง 0 0 0
154 160 โรงเรียนวัดโป่งสวรรค์ 0 0 0
155 131 โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว 4 5 4
156 138 โรงเรียนวัดใหม่ 17 44 28
157 126 โรงเรียนวัดไผ่สิงห์ 6 11 9
158 191 โรงเรียนวิสุทธิศึกษา 2 6 4
159 054 โรงเรียนศรีพูลราษฎร์สามัคคี 1 2 1
160 007 โรงเรียนศิริราษฎร์สามัคคี 8 29 15
161 059 โรงเรียนศึกษาศาสตร์ 4 5 4
162 086 โรงเรียนสระวิทยา 8 17 12
163 072 โรงเรียนสังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 11 19 16
164 165 โรงเรียนสามแยกเจ้าพระยา 7 18 13
165 176 โรงเรียนอนุชนวัฒนา 20 98 43
166 106 โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 32 111 44
167 011 โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค์ 49 87 69
168 142 โรงเรียนอนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 28 48 30
169 188 โรงเรียนอนุบาลยุวพัฒน์ 1 1 1
170 057 โรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 14 41 22
171 034 โรงเรียนอนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 95 201 129
172 093 โรงเรียนอนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 44 104 62
173 177 โรงเรียนอนุศาสน์สวรรค์ 0 0 0
174 178 โรงเรียนอินทารามวิทยา 3 4 4
175 166 โรงเรียนเขาทอง 26 58 35
176 150 โรงเรียนเขาสระนางสรง 1 3 2
177 167 โรงเรียนเขาสามยอด 1 2 2
178 171 โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 8 47 11
179 149 โรงเรียนเนินมะกอก 7 10 10
180 170 โรงเรียนโกรกพระพิทยาคม 0 0 0
181 169 โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 28 60 31
182 071 โรงเรียนโอสถสภาอุปถัมภ์ 6 9 8
183 192 โรงเรียนเทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 13 22 16
184 193 โรงเรียนเทศบาล ๒ (คลองระนง) 2 4 4
185 194 โรงเรียนเทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 10 12 12
186 195 โรงเรียนเทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 10 14 11
187 197 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 37 73 51
188 187 โรงเรียนเทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 7 18 12
189 186 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 3 5 5
190 181 โรงเรียนเทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 9 17 15
191 182 โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 15 30 21
192 183 โรงเรียนเทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 5 2
193 184 โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม 3 6 5
194 185 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรเหนือ 2 4 3
195 180 โรงเรียนเทศบาลวัดไทรใต้ 9 14 9
รวม 1825 3916 2573
6489

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายเสรี กวระสูตร จนท.ธุรการโรงเรียนบ้านเนิน 093-9192500 และ นายประนาวุธ ณรงค์น้อย จนท.ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดเกยไชยเหนือ ผู้ดูแลระบบ
ผู้ควบคุมระบบ ศน.วันชาติ แช่มเกตุ 089-6443697
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]