สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 51 18 10 7 79
2 อนุบาลนครสวรรค์ 34 6 4 1 44
3 วัดบ้านมะเกลือ 18 9 5 5 32
4 วัดหนองปลิง 18 5 4 11 27
5 โพฒิสารศึกษา 17 4 2 1 23
6 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 15 7 3 2 25
7 บ้านหนองไม้แดง 15 5 3 4 23
8 อนุชนวัฒนา 15 3 2 0 20
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 15 1 0 0 16
10 วัดนากลาง 14 3 6 5 23
11 วัดนิเวศวุฒาราม 13 11 6 3 30
12 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 13 9 8 9 30
13 บ้านเนิน 13 5 5 3 23
14 วัดหัวถนน 12 3 5 2 20
15 เขาทอง 11 8 3 3 22
16 วัดท่าทอง 11 6 4 4 21
17 ชุมชนวัดคลองปลากด 11 4 0 1 15
18 วัดหนองกระโดน 10 11 3 7 24
19 พยุหะศึกษาคาร 10 5 6 1 21
20 วัดเนินมะขามงาม 10 0 2 0 12
21 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 9 10 1 2 20
22 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 9 4 0 1 13
23 วัดคลองบางเดื่อ 8 6 2 1 16
24 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 8 5 5 4 18
25 วัดหนองเขนง 8 4 3 2 15
26 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 8 2 1 2 11
27 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 8 0 0 0 8
28 บ้านสระบัว 7 10 4 3 21
29 บ้านหนองหัวเรือ 7 4 1 0 12
30 วัดศรีอุทุมพร 7 3 1 2 11
31 วัดเขามโน 7 1 3 3 11
32 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 7 0 3 0 10
33 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 6 12 3 5 21
34 บ้านคลองม่วง 6 7 2 4 15
35 วัดสันติธรรม 6 6 2 3 14
36 บ้านหาดสูง 6 4 3 1 13
37 วัดดงกะพี้ 6 3 5 2 14
38 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 6 2 1 1 9
39 พยุหะวิทยา 6 1 0 0 7
40 บ้านซับผักกาด 6 0 2 1 8
41 บ้านเขาปูน 6 0 0 0 6
42 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 5 12 10 7 27
43 วัดมหาโพธิใต้ 5 6 1 0 12
44 วัดท่านา 5 4 1 1 10
45 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 5 3 0 1 8
46 สามแยกเจ้าพระยา 5 1 1 0 7
47 วัดศาลาแดง 5 0 2 3 7
48 วัดบ้านบน 5 0 1 1 6
49 ประชานุเคราะห์ 5 0 0 1 5
50 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 4 9 4 4 17
51 วัดใหม่ 4 5 6 1 15
52 วัดคลองเกษมเหนือ 4 5 5 2 14
53 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 4 3 2 4 9
54 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 4 3 1 2 8
55 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 4 3 1 1 8
56 บ้านช่อกระถินพัฒนา 4 1 1 3 6
57 มารีย์วิทยา 4 1 0 0 5
58 วัดหนองโก 4 0 2 3 6
59 ศิริราษฎร์สามัคคี 4 0 2 0 6
60 ราษฎร์อุทิศ 4 0 1 1 5
61 โอสถสภาอุปถัมภ์ 4 0 1 0 5
62 วัดเนินสะเดา 4 0 0 0 4
63 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 8 3 3 14
64 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 3 3 5 2 11
65 วัดพันลาน 3 3 3 2 9
66 วัดรังงาม 3 3 2 1 8
67 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 3 1 0 7
68 บ้านพรหมเขต 3 2 1 0 6
69 สระวิทยา 3 1 3 0 7
70 บ้านแหลมยาง 3 1 1 0 5
71 วัดปากคลองปลากด 3 1 0 1 4
72 วัดบางเคียน 3 1 0 0 4
73 วัดทับกฤชเหนือ 3 1 0 0 4
74 วัดหนองพรมหน่อ 3 0 1 5 4
75 วัดมรรครังสฤษดิ์ 3 0 1 2 4
76 บ้านเขาถ้ำพระ 3 0 1 1 4
77 บ้านท่าเตียน 3 0 0 1 3
78 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 0 0 0 3
79 บ้านห้วยบง 2 6 0 1 8
80 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 2 5 4 0 11
81 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 2 5 1 0 8
82 วัดดงเมือง 2 4 1 2 7
83 วัดหัวงิ้ว 2 3 3 3 8
84 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3 0 8
85 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 2 3 0 3 5
86 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 2 3 0 1 5
87 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 2 2 5 1 9
88 วัดบางไซ 2 2 2 2 6
89 เทศบาลวัดไทรใต้ 2 2 0 2 4
90 วัดหนองเต่า 2 2 0 0 4
91 บ้านเนินศาลา 2 2 0 0 4
92 บ้านหนองเต่า 2 2 0 0 4
93 วัดวังยาง 2 2 0 0 4
94 วัดโพธิ์หนองยาว 2 2 0 0 4
95 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 1 2 3 5
96 วัดพระนอน 2 1 2 0 5
97 วัดสุวรรณรัตนาราม 2 1 1 1 4
98 วัดมโนราษฎร์ 2 1 1 0 4
99 บ้านสระงาม 2 1 0 1 3
100 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 2 1 0 0 3
101 วัดท่าไม้ 2 0 2 1 4
102 บ้านทุ่งตาทั่ง 2 0 2 0 4
103 บ้านบ่อดินสอพอง 2 0 2 0 4
104 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 2 0 1 1 3
105 วัดศรีอัมพวัลย์ 2 0 1 0 3
106 บ้านใหม่ศึกษา 2 0 0 1 2
107 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 0 0 2
108 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
109 วัดเขาบ่อพลับ 2 0 0 0 2
110 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 0 2
111 วัดเนินกะพี้ 2 0 0 0 2
112 บ้านธารหวาย 2 0 0 0 2
113 วัดกลางแดด 2 0 0 0 2
114 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1 6 3 3 10
115 วัดบ้านลาด 1 3 4 0 8
116 วัดดอนใหญ่ 1 3 3 2 7
117 บ้านเนินเวียง 1 3 3 1 7
118 วัดไผ่สิงห์ 1 3 2 0 6
119 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 3 1 1 5
120 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 3 0 0 4
121 เนินมะกอก 1 2 1 2 4
122 วัดบึงน้ำใส 1 2 1 1 4
123 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 2 0 0 3
124 เทศบาลวัดสุคตวราราม 1 2 0 0 3
125 วัดท่าล้อ 1 2 0 0 3
126 วัดสมานประชาชน 1 2 0 0 3
127 วัดหนองโรง 1 1 3 2 5
128 วัดท่าโก 1 1 3 1 5
129 วัดหนองแพงพวย 1 1 2 1 4
130 วัดยางขาว 1 1 1 0 3
131 อินทารามวิทยา 1 1 0 1 2
132 เทศบาลวัดไทรเหนือ 1 1 0 0 2
133 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 1 0 0 2
134 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 1 0 0 2
135 วัดสวรรค์ประชากร 1 1 0 0 2
136 ย่านคีรี 1 0 3 1 4
137 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 0 1 1 2
138 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 1 0 1 1 2
139 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 0 1
140 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 0 1
141 เขาสระนางสรง 1 0 0 0 1
142 ปวีณาวิทยา 1 0 0 0 1
143 วัดเกรียงไกรเหนือ 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
145 บ้านเขากะลา 1 0 0 0 1
146 วัดทัพชุมพล 1 0 0 0 1
147 วัดหาดทรายงาม 1 0 0 0 1
148 วัดบ้านไร่ 0 2 1 0 3
149 วัดแสงรังสรรค์ 0 2 1 0 3
150 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 0 2 0 0 2
151 ศึกษาศาสตร์ 0 1 2 1 3
152 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 1 1 1 2
153 วัดสุบรรณราม 0 1 1 0 2
154 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 1 1 0 2
155 บ้านดอนกระชาย 0 1 0 1 1
156 บ้านหนองโพลง 0 1 0 1 1
157 วัดหนองกุ่ม 0 1 0 0 1
158 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 0 0 1
159 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 0 1
160 วัดหนองคล่อ 0 1 0 0 1
161 วัดฆะมัง 0 0 2 0 2
162 บ้านประชาสามัคคี 0 0 1 2 1
163 บ้านดงขุย 0 0 1 1 1
164 บ้านย่านมัทรี 0 0 1 1 1
165 วัดพิกุล 0 0 1 0 1
166 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 1 0 1
167 วัดหนองหมู 0 0 1 0 1
168 เขาสามยอด 0 0 1 0 1
169 บ้านกระจังงาม 0 0 0 2 0
170 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 2 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 2 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 1 0
173 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 1 0
174 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0
175 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 717 405 268 216 1,390