สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 50 18 7 7 75
2 อนุบาลนครสวรรค์ 34 6 4 1 44
3 วัดหนองปลิง 17 5 4 11 26
4 โพฒิสารศึกษา 17 4 2 1 23
5 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 15 7 3 2 25
6 อนุชนวัฒนา 15 3 2 0 20
7 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 15 1 0 0 16
8 วัดนิเวศวุฒาราม 13 11 6 3 30
9 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 13 8 8 9 29
10 วัดบ้านมะเกลือ 13 8 5 5 26
11 บ้านเนิน 13 5 5 3 23
12 เขาทอง 11 8 3 3 22
13 วัดหนองกระโดน 10 11 3 7 24
14 บ้านหนองไม้แดง 10 4 3 4 17
15 วัดนากลาง 10 3 6 5 19
16 ชุมชนวัดคลองปลากด 10 3 0 1 13
17 วัดหัวถนน 10 2 5 2 17
18 วัดเนินมะขามงาม 10 0 2 0 12
19 พยุหะศึกษาคาร 9 5 6 1 20
20 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 9 4 0 1 13
21 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 8 5 5 4 18
22 วัดหนองเขนง 8 4 3 2 15
23 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 8 0 0 0 8
24 บ้านสระบัว 7 10 4 3 21
25 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 7 10 1 2 18
26 บ้านหนองหัวเรือ 7 4 1 0 12
27 วัดศรีอุทุมพร 7 3 1 2 11
28 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 7 0 3 0 10
29 บ้านคลองม่วง 6 7 2 4 15
30 วัดสันติธรรม 6 6 2 3 14
31 บ้านหาดสูง 6 4 3 1 13
32 วัดดงกะพี้ 6 3 5 2 14
33 พยุหะวิทยา 6 1 0 0 7
34 บ้านซับผักกาด 6 0 2 1 8
35 บ้านเขาปูน 6 0 0 0 6
36 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 5 12 10 7 27
37 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 5 12 3 5 20
38 วัดคลองบางเดื่อ 5 4 2 1 11
39 วัดท่านา 5 4 1 1 10
40 วัดเขามโน 5 1 3 3 9
41 สามแยกเจ้าพระยา 5 1 1 0 7
42 วัดบ้านบน 5 0 1 1 6
43 ประชานุเคราะห์ 5 0 0 1 5
44 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 4 9 4 4 17
45 วัดใหม่ 4 5 6 1 15
46 วัดคลองเกษมเหนือ 4 5 5 2 14
47 วัดมหาโพธิใต้ 4 5 0 0 9
48 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 4 3 2 4 9
49 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 4 3 1 2 8
50 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 4 3 1 1 8
51 บ้านช่อกระถินพัฒนา 4 1 1 3 6
52 มารีย์วิทยา 4 1 0 0 5
53 วัดหนองโก 4 0 2 3 6
54 ศิริราษฎร์สามัคคี 4 0 2 0 6
55 วัดศาลาแดง 4 0 1 3 5
56 ราษฎร์อุทิศ 4 0 1 1 5
57 โอสถสภาอุปถัมภ์ 4 0 1 0 5
58 วัดเนินสะเดา 4 0 0 0 4
59 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 3 8 3 3 14
60 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 3 3 5 2 11
61 วัดพันลาน 3 3 3 2 9
62 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 3 3 1 0 7
63 บ้านแหลมยาง 3 1 1 0 5
64 สระวิทยา 3 1 1 0 5
65 วัดบางเคียน 3 1 0 0 4
66 วัดทับกฤชเหนือ 3 1 0 0 4
67 วัดหนองพรมหน่อ 3 0 1 5 4
68 วัดมรรครังสฤษดิ์ 3 0 1 2 4
69 บ้านเขาถ้ำพระ 3 0 1 1 4
70 บ้านท่าเตียน 3 0 0 1 3
71 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 3 0 0 0 3
72 บ้านห้วยบง 2 6 0 1 8
73 วัดท่าทอง 2 5 4 4 11
74 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 2 5 4 0 11
75 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 2 5 1 0 8
76 วัดดงเมือง 2 4 1 2 7
77 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 2 3 3 0 8
78 วัดรังงาม 2 3 2 1 7
79 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 2 3 0 3 5
80 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 2 3 0 1 5
81 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 2 2 5 1 9
82 วัดบางไซ 2 2 2 2 6
83 บ้านพรหมเขต 2 2 1 0 5
84 เทศบาลวัดไทรใต้ 2 2 0 2 4
85 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 2 2 0 1 4
86 วัดหนองเต่า 2 2 0 0 4
87 บ้านเนินศาลา 2 2 0 0 4
88 บ้านหนองเต่า 2 2 0 0 4
89 วัดวังยาง 2 2 0 0 4
90 วัดโพธิ์หนองยาว 2 2 0 0 4
91 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 2 1 2 3 5
92 วัดพระนอน 2 1 2 0 5
93 วัดสุวรรณรัตนาราม 2 1 1 1 4
94 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 2 1 1 1 4
95 วัดมโนราษฎร์ 2 1 1 0 4
96 บ้านสระงาม 2 1 0 1 3
97 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 2 1 0 0 3
98 วัดท่าไม้ 2 0 2 1 4
99 บ้านทุ่งตาทั่ง 2 0 2 0 4
100 บ้านบ่อดินสอพอง 2 0 2 0 4
101 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 2 0 1 2 3
102 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 2 0 1 1 3
103 วัดศรีอัมพวัลย์ 2 0 1 0 3
104 บ้านใหม่ศึกษา 2 0 0 1 2
105 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 0 0 2
106 วัดวังสวัสดี 2 0 0 0 2
107 วัดเขาบ่อพลับ 2 0 0 0 2
108 วิสุทธิศึกษา 2 0 0 0 2
109 วัดเนินกะพี้ 2 0 0 0 2
110 บ้านธารหวาย 2 0 0 0 2
111 วัดกลางแดด 2 0 0 0 2
112 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 1 6 3 3 10
113 วัดบ้านลาด 1 3 4 0 8
114 วัดหัวงิ้ว 1 3 3 3 7
115 วัดดอนใหญ่ 1 3 3 2 7
116 บ้านเนินเวียง 1 3 3 1 7
117 วัดไผ่สิงห์ 1 3 2 0 6
118 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 3 1 1 5
119 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 1 3 0 0 4
120 เนินมะกอก 1 2 1 2 4
121 วัดบึงน้ำใส 1 2 1 1 4
122 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 2 0 0 3
123 เทศบาลวัดสุคตวราราม 1 2 0 0 3
124 วัดท่าล้อ 1 2 0 0 3
125 วัดสมานประชาชน 1 2 0 0 3
126 วัดหนองโรง 1 1 3 2 5
127 วัดท่าโก 1 1 3 1 5
128 วัดหนองแพงพวย 1 1 2 1 4
129 วัดยางขาว 1 1 1 0 3
130 อินทารามวิทยา 1 1 0 1 2
131 วัดปากคลองปลากด 1 1 0 1 2
132 เทศบาลวัดไทรเหนือ 1 1 0 0 2
133 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 1 1 0 0 2
134 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 1 1 0 0 2
135 วัดสวรรค์ประชากร 1 1 0 0 2
136 ย่านคีรี 1 0 3 1 4
137 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 0 1 1 2
138 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 1 0 1 1 2
139 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 0 1
140 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 0 1
141 เขาสระนางสรง 1 0 0 0 1
142 ปวีณาวิทยา 1 0 0 0 1
143 วัดเกรียงไกรเหนือ 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 1 0 0 0 1
145 บ้านเขากะลา 1 0 0 0 1
146 วัดทัพชุมพล 1 0 0 0 1
147 วัดหาดทรายงาม 1 0 0 0 1
148 วัดบ้านไร่ 0 2 1 0 3
149 วัดแสงรังสรรค์ 0 2 1 0 3
150 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 0 2 0 0 2
151 ศึกษาศาสตร์ 0 1 2 1 3
152 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 1 1 1 2
153 วัดสุบรรณราม 0 1 1 0 2
154 บ้านดอนกระชาย 0 1 0 1 1
155 บ้านหนองโพลง 0 1 0 1 1
156 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 1 0 0 1
157 วัดหนองกุ่ม 0 1 0 0 1
158 บ้านประดู่เฒ่า 0 1 0 0 1
159 บ้านยางใหญ่ 0 1 0 0 1
160 วัดหนองคล่อ 0 1 0 0 1
161 วัดฆะมัง 0 0 2 0 2
162 บ้านประชาสามัคคี 0 0 1 2 1
163 บ้านดงขุย 0 0 1 1 1
164 บ้านย่านมัทรี 0 0 1 1 1
165 วัดพิกุล 0 0 1 0 1
166 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 1 0 1
167 วัดหนองหมู 0 0 1 0 1
168 เขาสามยอด 0 0 1 0 1
169 บ้านกระจังงาม 0 0 0 2 0
170 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 2 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 2 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 1 0
173 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 1 0
174 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0
175 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0
รวม 660 392 260 216 1,528