สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=23 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=1 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 23 12 10 45 51 18 10 7 79
2 อนุบาลนครสวรรค์ 20 6 5 31 34 6 4 1 44
3 โพฒิสารศึกษา 9 5 3 17 17 4 2 1 23
4 บ้านหนองไม้แดง 6 4 2 12 15 5 3 4 23
5 วัดนากลาง 6 2 5 13 14 3 6 5 23
6 วัดท่าทอง 6 2 3 11 11 6 4 4 21
7 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 5 6 6 17 13 9 8 9 30
8 วัดหนองปลิง 5 6 4 15 18 5 4 11 27
9 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 5 5 15 15 1 0 0 16
10 อนุชนวัฒนา 5 5 3 13 15 3 2 0 20
11 วัดบ้านมะเกลือ 5 3 3 11 18 9 5 5 32
12 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 5 2 3 10 9 10 1 2 20
13 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 0 2 7 8 0 0 0 8
14 บ้านเนิน 4 1 1 6 13 5 5 3 23
15 วัดนิเวศวุฒาราม 3 5 3 11 13 11 6 3 30
16 วัดคลองบางเดื่อ 3 5 0 8 8 6 2 1 16
17 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 3 4 3 10 15 7 3 2 25
18 พยุหะศึกษาคาร 3 3 2 8 10 5 6 1 21
19 เขาทอง 3 2 2 7 11 8 3 3 22
20 ชุมชนวัดคลองปลากด 2 5 3 10 11 4 0 1 15
21 วัดศรีอุทุมพร 2 2 1 5 7 3 1 2 11
22 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 2 2 0 4 6 12 3 5 21
23 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 2 0 4 3 3 1 0 7
24 วัดหนองกระโดน 2 1 4 7 10 11 3 7 24
25 บ้านสระบัว 2 1 3 6 7 10 4 3 21
26 วัดสันติธรรม 2 1 3 6 6 6 2 3 14
27 บ้านซับผักกาด 2 1 2 5 6 0 2 1 8
28 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 1 2 5 5 12 10 7 27
29 วัดหนองโก 2 1 0 3 4 0 2 3 6
30 วัดเขามโน 2 0 1 3 7 1 3 3 11
31 พยุหะวิทยา 2 0 1 3 6 1 0 0 7
32 สามแยกเจ้าพระยา 2 0 1 3 5 1 1 0 7
33 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 0 2 2 0 0 0 2
34 วัดหัวถนน 1 5 2 8 12 3 5 2 20
35 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1 3 2 6 8 5 5 4 18
36 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 3 1 5 9 4 0 1 13
37 วัดดงกะพี้ 1 3 0 4 6 3 5 2 14
38 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 1 2 3 6 8 2 1 2 11
39 โอสถสภาอุปถัมภ์ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
40 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 2 0 3 4 1 1 3 6
41 บ้านเขาปูน 1 1 3 5 6 0 0 0 6
42 วัดมหาโพธิใต้ 1 1 2 4 5 6 1 0 12
43 วัดคลองเกษมเหนือ 1 1 2 4 4 5 5 2 14
44 วัดศาลาแดง 1 1 1 3 5 0 2 3 7
45 ประชานุเคราะห์ 1 1 1 3 5 0 0 1 5
46 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 1 1 3 2 2 0 2 4
47 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 1 1 0 2 5 3 0 1 8
48 ราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
49 วัดรังงาม 1 1 0 2 3 3 2 1 8
50 วัดบางเคียน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
51 วัดวังสวัสดี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
52 วัดเขาบ่อพลับ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
53 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1 0 2 3 4 3 1 1 8
54 บ้านหนองหัวเรือ 1 0 1 2 7 4 1 0 12
55 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1 0 1 2 3 8 3 3 14
56 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
57 บ้านท่าเตียน 1 0 1 2 3 0 0 1 3
58 วัดหัวงิ้ว 1 0 1 2 2 3 3 3 8
59 วัดมโนราษฎร์ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
60 บ้านใหม่ศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 1 2
61 วิสุทธิศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
62 วัดท่าโก 1 0 1 2 1 1 3 1 5
63 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 0 0 1 4 9 4 4 17
64 ศิริราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 4 0 2 0 6
65 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 3 3 5 2 11
66 บ้านเขาถ้ำพระ 1 0 0 1 3 0 1 1 4
67 วัดบางไซ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
68 วัดพระนอน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
69 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 1 2 1 1 1 4
70 บ้านทุ่งตาทั่ง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
71 บ้านเนินเวียง 1 0 0 1 1 3 3 1 7
72 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
73 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
74 อินทารามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
75 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 0 0 1 1 0 1 1 2
76 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
77 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
78 เขาสระนางสรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
79 วัดเนินมะขามงาม 0 5 1 6 10 0 2 0 12
80 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 0 3 2 5 7 0 3 0 10
81 บ้านหาดสูง 0 2 3 5 6 4 3 1 13
82 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 0 2 3 5 4 3 2 4 9
83 วัดหนองเขนง 0 2 2 4 8 4 3 2 15
84 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 2 1 3 6 2 1 1 9
85 วัดท่านา 0 2 1 3 5 4 1 1 10
86 วัดบ้านบน 0 2 1 3 5 0 1 1 6
87 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
88 บ้านพรหมเขต 0 2 0 2 3 2 1 0 6
89 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 2 0 2 3 0 1 2 4
90 วัดหนองเต่า 0 2 0 2 2 2 0 0 4
91 บ้านคลองม่วง 0 1 2 3 6 7 2 4 15
92 มารีย์วิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
93 วัดเนินสะเดา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
94 วัดปากคลองปลากด 0 1 1 2 3 1 0 1 4
95 บ้านเนินศาลา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
96 วัดเนินกะพี้ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
97 วัดใหม่ 0 1 0 1 4 5 6 1 15
98 วัดหนองพรมหน่อ 0 1 0 1 3 0 1 5 4
99 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 2 5 1 0 8
100 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
101 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 2 2 5 1 9
102 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 1 0 1 2 1 2 3 5
103 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 1 0 1 2 1 0 0 3
104 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
105 วัดพันลาน 0 0 1 1 3 3 3 2 9
106 สระวิทยา 0 0 1 1 3 1 3 0 7
107 บ้านแหลมยาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
108 วัดดงเมือง 0 0 1 1 2 4 1 2 7
109 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 1 1 2 3 0 3 5
110 บ้านสระงาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
111 วัดท่าไม้ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
112 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 1 1 2 0 2 0 4
113 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
114 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 1 1 1 6 3 3 10
116 วัดบ้านลาด 0 0 1 1 1 3 4 0 8
117 วัดดอนใหญ่ 0 0 1 1 1 3 3 2 7
118 วัดไผ่สิงห์ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
119 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
120 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
121 ปวีณาวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
122 วัดเกรียงไกรเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
123 วัดพิกุล 0 0 1 1 0 0 1 0 1
124 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 4 3 1 2 8
125 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 6 0 1 8
126 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 0 0 2 5 4 0 11
127 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
128 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 วัดวังยาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
130 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
131 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 วัดกลางแดด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
134 เนินมะกอก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
135 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
136 วัดท่าล้อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 วัดหนองโรง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
139 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
140 วัดยางขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 ย่านคีรี 0 0 0 0 1 0 3 1 4
144 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดหาดทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
150 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
151 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
153 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 วัดสุบรรณราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านดอนกระชาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านหนองโพลง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 วัดหนองกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านประดู่เฒ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดหนองคล่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดฆะมัง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
163 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 บ้านดงขุย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านย่านมัทรี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 เขาสามยอด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
170 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 197 169 157 523 717 405 268 216 1,390