สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบ วิวรณ์สุขวิทยา) 22 10 10 42 50 18 7 7 75
2 อนุบาลนครสวรรค์ 20 6 5 31 34 6 4 1 44
3 โพฒิสารศึกษา 9 5 3 17 17 4 2 1 23
4 อนุบาลโกรกพระ(ประชาชนูทิศ) 5 6 5 16 13 8 8 9 29
5 ลาซาลโชติรวีนครสวรรค์ 5 5 5 15 15 1 0 0 16
6 อนุชนวัฒนา 5 5 3 13 15 3 2 0 20
7 เซนต์โยเซฟนครสวรรค์ 5 0 2 7 8 0 0 0 8
8 วัดหนองปลิง 4 6 4 14 17 5 4 11 26
9 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 4 2 3 9 7 10 1 2 18
10 บ้านเนิน 4 1 1 6 13 5 5 3 23
11 วัดนิเวศวุฒาราม 3 5 3 11 13 11 6 3 30
12 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 3 4 3 10 15 7 3 2 25
13 วัดนากลาง 3 2 4 9 10 3 6 5 19
14 เขาทอง 3 2 2 7 11 8 3 3 22
15 พยุหะศึกษาคาร 3 2 2 7 9 5 6 1 20
16 บ้านหนองไม้แดง 2 2 2 6 10 4 3 4 17
17 วัดศรีอุทุมพร 2 2 1 5 7 3 1 2 11
18 วัดคลองบางเดื่อ 2 2 0 4 5 4 2 1 11
19 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต 2 2 0 4 3 3 1 0 7
20 วัดหนองกระโดน 2 1 4 7 10 11 3 7 24
21 บ้านสระบัว 2 1 3 6 7 10 4 3 21
22 วัดสันติธรรม 2 1 3 6 6 6 2 3 14
23 บ้านซับผักกาด 2 1 2 5 6 0 2 1 8
24 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ 2 1 2 5 5 12 10 7 27
25 วัดคลองยาง“ประชาพัฒนา” 2 1 0 3 5 12 3 5 20
26 วัดหนองโก 2 1 0 3 4 0 2 3 6
27 พยุหะวิทยา 2 0 1 3 6 1 0 0 7
28 สามแยกเจ้าพระยา 2 0 1 3 5 1 1 0 7
29 เทศบาลวัดวรนาถบรรพต 2 0 0 2 2 0 0 0 2
30 ชุมชนวัดคลองปลากด 1 4 3 8 10 3 0 1 13
31 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 1 3 2 6 8 5 5 4 18
32 เทศบาลวัดพรหมจริยาวาส 1 3 1 5 9 4 0 1 13
33 วัดดงกะพี้ 1 3 0 4 6 3 5 2 14
34 วัดบ้านมะเกลือ 1 2 2 5 13 8 5 5 26
35 โอสถสภาอุปถัมภ์ 1 2 1 4 4 0 1 0 5
36 บ้านช่อกระถินพัฒนา 1 2 0 3 4 1 1 3 6
37 บ้านเขาปูน 1 1 3 5 6 0 0 0 6
38 วัดคลองเกษมเหนือ 1 1 2 4 4 5 5 2 14
39 ประชานุเคราะห์ 1 1 1 3 5 0 0 1 5
40 วัดมหาโพธิใต้ 1 1 1 3 4 5 0 0 9
41 เทศบาลวัดไทรใต้ 1 1 1 3 2 2 0 2 4
42 ราษฎร์อุทิศ 1 1 0 2 4 0 1 1 5
43 วัดบางเคียน 1 1 0 2 3 1 0 0 4
44 วัดวังสวัสดี 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 วัดเขาบ่อพลับ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
46 เทศบาลวัดศรีประชาสรรค์ 1 0 2 3 4 3 1 1 8
47 บ้านหนองหัวเรือ 1 0 1 2 7 4 1 0 12
48 วัดเขามโน 1 0 1 2 5 1 3 3 9
49 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 1 0 1 2 3 8 3 3 14
50 วัดทับกฤชเหนือ 1 0 1 2 3 1 0 0 4
51 บ้านท่าเตียน 1 0 1 2 3 0 0 1 3
52 วัดมโนราษฎร์ 1 0 1 2 2 1 1 0 4
53 บ้านใหม่ศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 1 2
54 วิสุทธิศึกษา 1 0 1 2 2 0 0 0 2
55 วัดท่าโก 1 0 1 2 1 1 3 1 5
56 ชุมชนวัดบ้านหว้า(ประชาประสาทวิทย์) 1 0 0 1 4 9 4 4 17
57 ศิริราษฎร์สามัคคี 1 0 0 1 4 0 2 0 6
58 วัดศาลาแดง 1 0 0 1 4 0 1 3 5
59 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 1 0 0 1 3 3 5 2 11
60 บ้านเขาถ้ำพระ 1 0 0 1 3 0 1 1 4
61 วัดบางไซ 1 0 0 1 2 2 2 2 6
62 วัดพระนอน 1 0 0 1 2 1 2 0 5
63 วัดสุวรรณรัตนาราม 1 0 0 1 2 1 1 1 4
64 บ้านทุ่งตาทั่ง 1 0 0 1 2 0 2 0 4
65 บ้านเนินเวียง 1 0 0 1 1 3 3 1 7
66 ชุมชนวัดมหาโพธิเหนือ 1 0 0 1 1 3 1 1 5
67 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 1 0 0 1 1 2 0 0 3
68 อินทารามวิทยา 1 0 0 1 1 1 0 1 2
69 วัดบริรักษ์ประชาสาร 1 0 0 1 1 0 1 1 2
70 วัดเกาะแก้ว 1 0 0 1 1 0 0 0 1
71 อนุบาลยุวพัฒน์ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 เขาสระนางสรง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
73 วัดเนินมะขามงาม 0 5 1 6 10 0 2 0 12
74 วัดหัวถนน 0 4 2 6 10 2 5 2 17
75 เทศบาล ๓ (วัดแสงธรรมสุทธาราม) 0 3 2 5 7 0 3 0 10
76 บ้านหาดสูง 0 2 3 5 6 4 3 1 13
77 เทศบาล ๑ (บ้านชุมแสง) 0 2 3 5 4 3 2 4 9
78 วัดหนองเขนง 0 2 2 4 8 4 3 2 15
79 วัดท่านา 0 2 1 3 5 4 1 1 10
80 วัดบ้านบน 0 2 1 3 5 0 1 1 6
81 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 0 2 1 3 3 0 0 0 3
82 วัดมรรครังสฤษดิ์ 0 2 0 2 3 0 1 2 4
83 วัดหนองเต่า 0 2 0 2 2 2 0 0 4
84 บ้านคลองม่วง 0 1 2 3 6 7 2 4 15
85 มารีย์วิทยา 0 1 1 2 4 1 0 0 5
86 วัดเนินสะเดา 0 1 1 2 4 0 0 0 4
87 วัดท่าทอง 0 1 1 2 2 5 4 4 11
88 บ้านเนินศาลา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
89 วัดเนินกะพี้ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
90 วัดใหม่ 0 1 0 1 4 5 6 1 15
91 วัดหนองพรมหน่อ 0 1 0 1 3 0 1 5 4
92 บ้านสุวรรณประชาพัฒนา 0 1 0 1 2 5 1 0 8
93 วัดรังงาม 0 1 0 1 2 3 2 1 7
94 ชุมชนวัดบ้านแก่ง 0 1 0 1 2 3 0 1 5
95 สังข์บุญธรรมราษฎร์นุสรณ์ 0 1 0 1 2 2 5 1 9
96 บ้านพรหมเขต 0 1 0 1 2 2 1 0 5
97 เทศบาลวัดปากน้ำโพใต้ 0 1 0 1 2 1 2 3 5
98 วัดบางมะฝ่อ “จันทโชตอนุสรณ์” 0 1 0 1 2 1 0 0 3
99 วัดปากคลองปลากด 0 1 0 1 1 1 0 1 2
100 เทศบาลวัดไทรเหนือ 0 1 0 1 1 1 0 0 2
101 วัดพันลาน 0 0 1 1 3 3 3 2 9
102 บ้านแหลมยาง 0 0 1 1 3 1 1 0 5
103 วัดดงเมือง 0 0 1 1 2 4 1 2 7
104 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 0 0 1 1 2 3 0 3 5
105 บ้านสระงาม 0 0 1 1 2 1 0 1 3
106 วัดท่าไม้ 0 0 1 1 2 0 2 1 4
107 บ้านบ่อดินสอพอง 0 0 1 1 2 0 2 0 4
108 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 0 0 1 1 2 0 1 1 3
109 บ้านธารหวาย 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 0 0 1 1 1 6 3 3 10
111 วัดบ้านลาด 0 0 1 1 1 3 4 0 8
112 วัดหัวงิ้ว 0 0 1 1 1 3 3 3 7
113 วัดดอนใหญ่ 0 0 1 1 1 3 3 2 7
114 วัดไผ่สิงห์ 0 0 1 1 1 3 2 0 6
115 เทศบาลวัดสุคตวราราม 0 0 1 1 1 2 0 0 3
116 เทศบาล ๒ (คลองระนง) 0 0 1 1 1 1 0 0 2
117 ปวีณาวิทยา 0 0 1 1 1 0 0 0 1
118 วัดเกรียงไกรเหนือ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
119 วัดพิกุล 0 0 1 1 0 0 1 0 1
120 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 0 0 0 0 4 3 1 2 8
121 สระวิทยา 0 0 0 0 3 1 1 0 5
122 บ้านห้วยบง 0 0 0 0 2 6 0 1 8
123 วัดหัวดงเหนือ(บรรพตานุสสรณ์) 0 0 0 0 2 5 4 0 11
124 วัดหาดเสลา(ไพศาลศิริราษฎร์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 2 3 3 0 8
125 วัดหัวดงใต้(บางทองประชาสรรค์) 0 0 0 0 2 2 0 1 4
126 บ้านหนองเต่า 0 0 0 0 2 2 0 0 4
127 วัดวังยาง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
128 วัดโพธิ์หนองยาว 0 0 0 0 2 2 0 0 4
129 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒกาสอุปถัมป์) 0 0 0 0 2 1 1 1 4
130 อนุบาลเก้าเลี้ยว(วัดเก้าเลี้ยว) 0 0 0 0 2 0 1 2 3
131 วัดศรีอัมพวัลย์ 0 0 0 0 2 0 1 0 3
132 วัดกลางแดด 0 0 0 0 2 0 0 0 2
133 บ้านปากดง(เทียนศรีประสิทธิ์) 0 0 0 0 1 3 0 0 4
134 เนินมะกอก 0 0 0 0 1 2 1 2 4
135 วัดบึงน้ำใส 0 0 0 0 1 2 1 1 4
136 วัดท่าล้อ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
137 วัดสมานประชาชน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
138 วัดหนองโรง 0 0 0 0 1 1 3 2 5
139 วัดหนองแพงพวย 0 0 0 0 1 1 2 1 4
140 วัดยางขาว 0 0 0 0 1 1 1 0 3
141 เทศบาลวัดช่องคีรีศรีสิทธิวราราม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
142 วัดสวรรค์ประชากร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
143 ย่านคีรี 0 0 0 0 1 0 3 1 4
144 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 0 0 0 0 1 0 1 1 2
145 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านเขากะลา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดทัพชุมพล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดหาดทรายงาม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
150 วัดแสงรังสรรค์ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
151 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 ศึกษาศาสตร์ 0 0 0 0 0 1 2 1 3
153 ชุมชนวัดเขาดินเหนือ 0 0 0 0 0 1 1 1 2
154 วัดสุบรรณราม 0 0 0 0 0 1 1 0 2
155 บ้านดอนกระชาย 0 0 0 0 0 1 0 1 1
156 บ้านหนองโพลง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 วัดหนองกุ่ม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านประดู่เฒ่า 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านยางใหญ่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 วัดหนองคล่อ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 วัดฆะมัง 0 0 0 0 0 0 2 0 2
163 บ้านประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 2 1
164 บ้านดงขุย 0 0 0 0 0 0 1 1 1
165 บ้านย่านมัทรี 0 0 0 0 0 0 1 1 1
166 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
167 วัดหนองหมู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
168 เขาสามยอด 0 0 0 0 0 0 1 0 1
169 บ้านกระจังงาม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
170 บ้านสระเศรษฐี 0 0 0 0 0 0 0 2 0
171 บ้านเนินพะยอม 0 0 0 0 0 0 0 2 0
172 บ้านบางมะฝ่อ “สามัคคีวิทยา” 0 0 0 0 0 0 0 1 0
173 บ้านโพธิ์งาม 0 0 0 0 0 0 0 1 0
174 บ้านสามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175 ศรีพูลราษฎร์สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 169 149 144 462 660 392 260 216 1,312