หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 701 การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416 8 ต.ค. 2557 08.30
-
2 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416-417 8 ต.ค. 2557 08.30
-
3 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 416-417 9 ต.ค. 2557 08.30
-
4 733 การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 417 10 ต.ค. 2557 08.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]