หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 8 ต.ค. 2557 08.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 9 ต.ค. 2557 08.30
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 10 ต.ค. 2557 08.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 8 ต.ค. 2557 12.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 9 ต.ค. 2557 12.30
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 611-612 10 ต.ค. 2557 12.30
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 8 ต.ค. 2557 12.30
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 9 ต.ค. 2557 12.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงยิม 10 ต.ค. 2557 12.30
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว โรงยิม 10 ต.ค. 2557 12.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 8 ต.ค. 2557 08.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 9 ต.ค. 2557 08.30
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613 10 ต.ค. 2557 08.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 8 ต.ค. 2557 08.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 9 ต.ค. 2557 08.30
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 614 10 ต.ค. 2557 08.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง 613-614 10 ต.ค. 2557 12.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]