หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลลาดยาว 54 36 67.92% 9 16.98% 5 9.43% 3 5.66% 53
2 โรงเรียนบ้านปางสุด 48 28 60.87% 10 21.74% 6 13.04% 2 4.35% 46
3 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 35 28 82.35% 6 17.65% 0 0% 0 0% 34
4 โรงเรียนบ้านตลุกข่อยน้ำ 51 28 63.64% 4 9.09% 8 18.18% 4 9.09% 44
5 โรงเรียนอนุบาลแม่เปิน 38 27 77.14% 6 17.14% 2 5.71% 0 0% 35
6 โรงเรียนบ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 35 24 70.59% 5 14.71% 3 8.82% 2 5.88% 34
7 โรงเรียนวัดจิกลาด 33 19 73.08% 5 19.23% 2 7.69% 0 0% 26
8 โรงเรียนวัดหนองตางู 47 18 47.37% 13 34.21% 4 10.53% 3 7.89% 38
9 โรงเรียนวัดหนองปลาไหล 33 16 55.17% 11 37.93% 1 3.45% 1 3.45% 29
10 โรงเรียนบ้านวังชุมพร 35 15 55.56% 8 29.63% 3 11.11% 1 3.7% 27
11 โรงเรียนบ้านดอนจังหัน 28 15 53.57% 7 25% 3 10.71% 3 10.71% 28
12 โรงเรียนบ้านคลองไทร 28 14 53.85% 10 38.46% 2 7.69% 0 0% 26
13 โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง 22 14 70% 4 20% 2 10% 0 0% 20
14 โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์ 33 13 50% 5 19.23% 5 19.23% 3 11.54% 26
15 โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ 29 12 41.38% 10 34.48% 2 6.9% 5 17.24% 29
16 โรงเรียนวัดสวนหลวง 20 12 60% 5 25% 3 15% 0 0% 20
17 โรงเรียนบ้านใหม่ศรีนคร 29 12 70.59% 1 5.88% 2 11.76% 2 11.76% 17
18 โรงเรียนวัดสังฆวิถี 19 11 61.11% 2 11.11% 3 16.67% 2 11.11% 18
19 โรงเรียนสวนป่าแม่กะสี 25 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้ 22 10 58.82% 3 17.65% 2 11.76% 2 11.76% 17
21 โรงเรียนบ้านท่ามะกรูด 18 10 66.67% 3 20% 1 6.67% 1 6.67% 15
22 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 19 10 62.5% 2 12.5% 0 0% 4 25% 16
23 โรงเรียนบ้านบ่อกระปุง 19 9 60% 4 26.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม 21 9 56.25% 3 18.75% 3 18.75% 1 6.25% 16
25 โรงเรียนบ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 11 9 81.82% 2 18.18% 0 0% 0 0% 11
26 โรงเรียนอนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 15 9 64.29% 1 7.14% 2 14.29% 2 14.29% 14
27 โรงเรียนบ้านตะแบกงาม 36 8 25% 14 43.75% 6 18.75% 4 12.5% 32
28 โรงเรียนบ้านวังซ่าน 22 8 36.36% 12 54.55% 1 4.55% 1 4.55% 22
29 โรงเรียนวัดหนองยาว 20 8 40% 6 30% 3 15% 3 15% 20
30 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 20 8 44.44% 6 33.33% 2 11.11% 2 11.11% 18
31 โรงเรียนบ้านคลองน้ำโจน 23 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
32 โรงเรียนบ้านหินดาด 14 8 66.67% 3 25% 1 8.33% 0 0% 12
33 โรงเรียนบ้านปางสวรรค์ 22 7 50% 5 35.71% 1 7.14% 1 7.14% 14
34 โรงเรียนบ้านดงสีเสียด 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
35 โรงเรียนบ้านตะกรุด 23 6 27.27% 7 31.82% 6 27.27% 3 13.64% 22
36 โรงเรียนวัดบ้านพลัง 14 6 42.86% 6 42.86% 1 7.14% 1 7.14% 14
37 โรงเรียนวัดวังม้า 21 6 35.29% 3 17.65% 4 23.53% 4 23.53% 17
38 โรงเรียนบ้านชุมม่วง 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
39 โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา 9 6 66.67% 1 11.11% 2 22.22% 0 0% 9
40 โรงเรียนบ้านมาบแก 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
41 โรงเรียนวัดบางแก้ว 14 5 41.67% 4 33.33% 3 25% 0 0% 12
42 โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง 10 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
43 โรงเรียนบ้านไทรทองสามัคคี 11 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านลานตะแบก 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านยอดห้วยแก้ว 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 20 4 28.57% 8 57.14% 1 7.14% 1 7.14% 14
47 โรงเรียนบ้านดอนพลอง 12 4 33.33% 4 33.33% 3 25% 1 8.33% 12
48 โรงเรียนบ้านตะเคียนงาม 11 4 36.36% 4 36.36% 2 18.18% 1 9.09% 11
49 โรงเรียนวัดสระแก้ว 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 10 4 40% 2 20% 1 10% 3 30% 10
51 โรงเรียนไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 8 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนวัดวิวิตตาราม 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
53 โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 13 4 36.36% 1 9.09% 3 27.27% 3 27.27% 11
54 โรงเรียนวัดหูกวาง 6 4 66.67% 1 16.67% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ 12 3 27.27% 4 36.36% 3 27.27% 1 9.09% 11
56 โรงเรียนชุมชนบ้านดอนโม่ 11 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
57 โรงเรียนวัดประสาทวิถี 9 3 37.5% 4 50% 1 12.5% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านปางชัย 13 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
59 โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 9 3 33.33% 3 33.33% 2 22.22% 1 11.11% 9
60 โรงเรียนบ้านวังยิ้มแย้ม 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านปางขนุน 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
62 โรงเรียนวัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 9 3 33.33% 2 22.22% 4 44.44% 0 0% 9
63 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 59 7 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
64 โรงเรียนวัดมงคลสถิตย์ 6 3 50% 1 16.67% 2 33.33% 0 0% 6
65 โรงเรียนบ้านศรีทอง 6 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนบ้านหนองไม้ 6 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
67 โรงเรียนบ้านปางงู 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
68 โรงเรียนบ้านหนองจิก 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนราษฎร์ร่วมสามัคคี 9 2 25% 4 50% 2 25% 0 0% 8
70 โรงเรียนบ้านหนองละมาน 6 2 33.33% 4 66.67% 0 0% 0 0% 6
71 โรงเรียนหัดไทยวิทยาอุทิศ 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
72 โรงเรียนวัดเขาห้วยลุง 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนวัดจันทร์ทอง 15 2 20% 2 20% 5 50% 1 10% 10
74 โรงเรียนบ้านบึงราษฎร์ 7 2 33.33% 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 6
75 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
76 โรงเรียนจันทราราษฎร์ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
77 โรงเรียนบ้านหนองจิกรี 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนสามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนวัดคลองสองหน่อ 6 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านวังสำราญ 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
81 โรงเรียนวัดบ้านคลอง 7 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านทุ่งตัน 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านยุบใหญ่ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
84 โรงเรียนวัดเกาะเปา 5 2 40% 1 20% 0 0% 2 40% 5
85 โรงเรียนวัดธรรมจริยาวาส 6 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
86 โรงเรียนบ้านคลองม่วง 5 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
87 โรงเรียนวัดเขาสมุก 5 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองเสือ 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
89 โรงเรียนวัดดงหนองหลวง 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านวังหิน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
91 โรงเรียนบ้านหนองชำนาญ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
92 โรงเรียนวัดท่างิ้ว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนวัดหนองมะขาม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น 8 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
95 โรงเรียนบ้านเขาแม่กระทู้ 9 1 12.5% 2 25% 4 50% 1 12.5% 8
96 โรงเรียนวัดคลองธรรม 8 1 14.29% 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 7
97 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 6 1 20% 2 40% 2 40% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดหนองไร่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
99 โรงเรียนวัดโพธิ์ขวัญ 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
100 โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านเนินใหม่ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
102 โรงเรียนสาขาธารมะยม 4 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนวัดมาบมะขาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
104 โรงเรียนบ้านหนองเจ็ดหาบ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านเปราะ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดตาสังใต้ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดเทพสถาพร 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนสาขาสระหลวง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนบ้านเทพมงคลทอง 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
111 โรงเรียนวัดธรรมรักขิตาราม 3 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนบ้านสะเดาซ้าย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดบ้านวังดินดาด 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนวัดศรีกัลยานุสรณ์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนหนองบอนใต้ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนเยาวชนพัฒนา 14 0 0% 7 53.85% 3 23.08% 3 23.08% 13
118 โรงเรียนไตรประชาสามัคคี 8 0 0% 3 60% 2 40% 0 0% 5
119 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 5 0 0% 2 40% 3 60% 0 0% 5
120 โรงเรียนบ้านดงคู้ 4 0 0% 2 50% 1 25% 1 25% 4
121 โรงเรียนวัดสวนขวัญ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
122 โรงเรียนวัดวิมลประชาราษฎร์ 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
123 โรงเรียนวัดคลองสาลี 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าเสา 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านคลองสำราญ 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
126 โรงเรียนวัดหนองกรด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
127 โรงเรียนบ้านหนองแฟบ 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนชุมชนวัดเนินม่วง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านวังทับเกวียน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านหนองน้ำแดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนวัดศรลัมพ์ราษฎร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนสาขาปางข้าวสาร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดสังขสุทธาวาส 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
135 โรงเรียนวัดท่าแรต 2 0 0% 0 0% 2 100% 0 0% 2
136 โรงเรียนบ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
137 โรงเรียนวัดคลองจินดา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
139 โรงเรียนวัดบ้านวัง 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]