หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557

ระหว่าง วันที่ 8-10 ตุลาคม 2557

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายกมล หมีอิ่ม พนักงานราชการโรงเรียนวัดบ้านคลอง คณะกรรมการดูแลระบบการแข่งขัน  
2 นายละมุล หมีอิ่ม ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 คณะกรรมการดูแลระบบการแข่งขัน  
3 นายทวีธรรม คำวงษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
4 นายอาทิตย์ ทิศสุวรรณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
5 นางสาวสุภาวดี ชูแช่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชุนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
6 นางสาวอัชรา อิ่มหนำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสวนหลวง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
7 นางสาวกฤษณา สมทรง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดวิวิตตราม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
8 นางสาวชลิตา จันดาแก้ว เจ้าหน้าธุรการโรงเรียนวัดจันทร์ทอง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
9 นางสาวสุวจี ศรีคำมูล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังชุมพร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
10 นายอรรถสิทธิ์ ปิยะวงศ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลแม่วงก์(บ้านมฤคทายวัน) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
11 นางสาวสุวรรณา แถมพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
12 นางสาววราภรณ์ ทาอุบล เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านวังซ่าน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
13 นายอนุชา ทองแฉ่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
14 นางสาวมะลิ เก็งธัญการ เจ้าหน้าที่ธรการโรงเรียนบ้านบุรีรัมย์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
15 นางสาวอารยา ดอนหมื่น เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
16 นางสาวทิพยสุ อังคะจันทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านดอนจังหัน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน  
17 นายอภิศิศส์ เปียร์ปิยะ เจ้าหน้าที่ธุรการบ้านตะกรุด เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
18 ส.ต.ท.คมสันต์ โพธิ์เอี่ยม โรงเรียนวัดบ้านคลอง เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
19 นางสาววัชรี ขุนพิลึก เจ้าหน้าที่ธรการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
20 นายอุทัย ชังชั่ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลาดยาว เจ้าหน้าที่ดำเนินการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]