สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 2
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=23 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=2 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลลาดยาว 15 5 13 33 36 9 5 3 50
2 บ้านปางสุด 13 8 8 29 28 10 6 2 44
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ 11 9 3 23 28 4 8 4 40
4 อนุบาลแม่เปิน 10 9 5 24 27 6 2 0 35
5 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ 10 4 6 20 24 5 3 2 32
6 วัดหนองตางู 9 6 6 21 18 13 4 3 35
7 บ้านดอนจังหัน 9 6 3 18 15 7 3 3 25
8 บ้านคลองสมบูรณ์ 9 4 3 16 28 6 0 0 34
9 บ้านคลองไทร 6 5 4 15 14 10 2 0 26
10 วัดจิกลาด 5 5 2 12 19 5 2 0 26
11 สวนป่าแม่กะสี 5 4 2 11 10 4 2 1 16
12 บ้านท่ามะกรูด 5 4 1 10 10 3 1 1 14
13 บ้านพนาสวรรค์ 5 2 3 10 12 10 2 5 24
14 บ้านปางสวรรค์ 5 1 1 7 7 5 1 1 13
15 บ้านงิ้วแบ้ 4 4 2 10 10 3 2 2 15
16 วัดบ้านไร่ 4 4 2 10 10 2 0 4 12
17 อนุบาลชุมตาบง 4 3 1 8 14 4 2 0 20
18 บ้านหินดาด 4 2 0 6 8 3 1 0 12
19 บ้านคลองน้ำโจน 4 1 2 7 8 4 1 0 13
20 บ้านบ่อกระปุง 4 1 1 6 9 4 1 1 14
21 บ้านดงสีเสียด 4 1 0 5 7 2 2 0 11
22 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 4 0 0 4 4 2 1 1 7
23 เขาหินกราวประชาสรรค์ 3 5 4 12 13 5 5 3 23
24 วัดสวนหลวง 3 4 4 11 12 5 3 0 20
25 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล 3 3 1 7 9 2 0 0 11
26 บ้านบึงหล่ม 3 1 5 9 9 3 3 1 15
27 วัดสังฆวิถี 2 6 2 10 11 2 3 2 16
28 วัดหนองยาว 2 5 0 7 8 6 3 3 17
29 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) 2 4 2 8 9 1 2 2 12
30 บ้านใหม่ศรีนคร 2 3 4 9 12 1 2 2 15
31 บ้านชุมม่วง 2 2 1 5 6 2 0 0 8
32 วัดบางแก้ว 2 2 1 5 5 4 3 0 12
33 บ้านศรีไกรลาศ 2 1 0 3 4 2 1 3 7
34 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) 2 1 0 3 4 1 3 3 8
35 วัดเขาสมุก 2 1 0 3 2 0 1 0 3
36 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี 2 0 0 2 4 8 1 1 13
37 บ้านตะเคียนงาม 2 0 0 2 4 4 2 1 10
38 บ้านบุรีรัมย์ 2 0 0 2 3 4 3 1 10
39 บ้านยุบใหญ่ 2 0 0 2 2 1 1 0 4
40 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา 1 4 2 7 6 1 2 0 9
41 บ้านมาบแก 1 4 1 6 6 1 1 0 8
42 วัดหนองปลาไหล 1 3 8 12 16 11 1 1 28
43 บ้านตะแบกงาม 1 3 3 7 8 14 6 4 28
44 จันทราราษฎร์ 1 3 0 4 2 2 0 0 4
45 บ้านยอดห้วยแก้ว 1 2 1 4 5 0 1 0 6
46 วัดสระแก้ว 1 2 0 3 4 3 0 0 7
47 วัดมงคลสถิตย์ 1 2 0 3 3 1 2 0 6
48 ชุมชนบ้านดอนโม่ 1 1 1 3 3 4 2 1 9
49 บ้านปางงู 1 1 1 3 3 1 0 0 4
50 วัดวังม้า 1 1 0 2 6 3 4 4 13
51 บ้านหนองคล้า 1 1 0 2 2 2 1 0 5
52 บ้านหนองจิกรี 1 1 0 2 2 2 0 0 4
53 วัดดงหนองหลวง 1 1 0 2 2 0 0 1 2
54 บ้านวังหิน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 วัดท่างิ้ว 1 1 0 2 2 0 0 0 2
56 บ้านลานตะแบก 1 0 3 4 5 2 0 0 7
57 บ้านหนองจิก 1 0 2 3 3 1 0 0 4
58 วัดบ้านคลอง 1 0 1 2 2 1 1 0 4
59 วัดหูกวาง 1 0 0 1 4 1 1 0 6
60 บ้านปางชัย 1 0 0 1 3 3 2 1 8
61 ไทยรัฐวิทยา 59 1 0 0 1 3 1 2 0 6
62 วัดเขาห้วยลุง 1 0 0 1 2 3 0 0 5
63 วัดจันทร์ทอง 1 0 0 1 2 2 5 1 9
64 บ้านวังสำราญ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
65 บ้านหนองเสือ 1 0 0 1 2 0 0 1 2
66 บ้านเปราะ 1 0 0 1 1 1 0 0 2
67 วัดธรรมรักขิตาราม 1 0 0 1 1 0 2 0 3
68 บ้านวังชุมพร 0 7 6 13 15 8 3 1 26
69 วัดบ้านไผ่ 0 4 1 5 8 6 2 2 16
70 บ้านตลิ่งสูง 0 2 3 5 5 2 1 2 8
71 บ้านดอนพลอง 0 2 1 3 4 4 3 1 11
72 บ้านตะกรุด 0 1 1 2 6 7 6 3 19
73 วัดวงฆ้อง(ราษฏร์สุริยศึกษา) 0 1 1 2 3 2 4 0 9
74 ราษฎร์ร่วมสามัคคี 0 1 1 2 2 4 2 0 8
75 บ้านบึงราษฎร์ 0 1 1 2 2 2 2 0 6
76 บ้านเทพมงคลทอง 0 1 1 2 1 0 2 0 3
77 เยาวชนพัฒนา 0 1 1 2 0 7 3 3 10
78 วัดบ้านพลัง 0 1 0 1 6 6 1 1 13
79 บ้านหนองละมาน 0 1 0 1 2 4 0 0 6
80 บ้านทุ่งตัน 0 1 0 1 2 1 1 0 4
81 วัดธรรมจริยาวาส 0 1 0 1 2 1 0 1 3
82 บ้านหนองชำนาญ 0 1 0 1 2 0 0 0 2
83 บ้านเขาแม่กระทู้ 0 1 0 1 1 2 4 1 7
84 วัดคลองสาลี 0 1 0 1 0 2 0 0 2
85 บ้านหนองน้ำแดง 0 1 0 1 0 1 0 0 1
86 บ้านปางขนุน 0 0 4 4 3 3 0 0 6
87 วัดประสาทวิถี 0 0 3 3 3 4 1 0 8
88 บ้านวังน้ำขาว 0 0 2 2 3 3 2 1 8
89 บ้านศรีทอง 0 0 2 2 3 1 1 1 5
90 บ้านหนองไม้ 0 0 2 2 3 1 0 1 4
91 วัดโพธิ์ขวัญ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
92 ไตรประชาสามัคคี 0 0 2 2 0 3 2 0 5
93 บ้านวังซ่าน 0 0 1 1 8 12 1 1 21
94 บ้านไทรทองสามัคคี 0 0 1 1 5 2 0 0 7
95 วัดวิวิตตาราม 0 0 1 1 4 2 0 1 6
96 บ้านวังยิ้มแย้ม 0 0 1 1 3 3 1 0 7
97 สามัคคีธรรมราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 2 2 0 0 4
98 วัดเกาะเปา 0 0 1 1 2 1 0 2 3
99 วัดหนองมะขาม 0 0 1 1 2 0 0 0 2
100 วัดคลองธรรม 0 0 1 1 1 2 3 1 6
101 วัดหนองไร่ 0 0 1 1 1 2 1 0 4
102 สาขาธารมะยม 0 0 1 1 1 1 0 1 2
103 บ้านโคกกว้าง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
104 สาขาสระหลวง 0 0 1 1 1 1 0 0 2
105 วัดศรีกัลยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
106 บ้านดงคู้ 0 0 1 1 0 2 1 1 3
107 บ้านทุ่งท่าเสา 0 0 1 1 0 1 1 0 2
108 วัดหนองกระทุ่ม 0 0 1 1 0 1 0 0 1
109 หัดไทยวิทยาอุทิศ 0 0 0 0 2 3 1 1 6
110 วัดคลองสองหน่อ 0 0 0 0 2 1 2 0 5
111 บ้านคลองม่วง 0 0 0 0 2 0 2 0 4
112 บ้านเขาจั๊กจั่น 0 0 0 0 1 3 0 2 4
113 บ้านท่าตะโก 0 0 0 0 1 2 2 0 5
114 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 0 0 0 0 1 1 1 0 3
115 บ้านเนินใหม่ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 วัดมาบมะขาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
117 บ้านหนองเจ็ดหาบ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 วัดตาสังใต้ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 วัดเทพสถาพร 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
121 บ้านสะเดาซ้าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
122 วัดบ้านวังดินดาด 0 0 0 0 1 0 0 0 1
123 หนองบอนใต้ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
124 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 2 3 0 5
125 วัดสวนขวัญ 0 0 0 0 0 2 1 0 3
126 วัดวิมลประชาราษฎร์ 0 0 0 0 0 2 0 1 2
127 บ้านคลองสำราญ 0 0 0 0 0 1 0 1 1
128 วัดหนองกรด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
129 บ้านหนองแฟบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 ชุมชนวัดเนินม่วง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านวังทับเกวียน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดศรลัมพ์ราษฎร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 สาขาปางข้าวสาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดสังขสุทธาวาส 0 0 0 0 0 0 2 1 2
135 วัดท่าแรต 0 0 0 0 0 0 2 0 2
136 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
137 วัดคลองจินดา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
138 บ้านทุ่งรวงทอง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
139 วัดบ้านวัง 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 215 186 165 566 692 370 188 103 1,250