กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
4 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 4
5 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 บ้านวังสำราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
12 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
13 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
14 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
15 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
16 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
17 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
18 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
19 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
3 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
4 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 บ้านปางงู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 บ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
12 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
13 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
14 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
5 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
6 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาห้วยลุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาแม่กระทู้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 4
5 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 5
6 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
7 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
8 บ้านท่ามะกรูด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
9 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
11 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
12 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
13 บ้านลานตะแบก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
14 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
15 บ้านวังสำราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
16 บ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
17 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
18 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
19 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
20 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
21 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
22 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
23 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
24 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
25 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 100 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดเขาห้วยลุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79 เงิน 4
5 บ้านหนองจิก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านตลิ่งสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6
7 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6
8 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6
9 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6
10 บ้านหินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6
11 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
12 บ้านชุมม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
13 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
14 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
15 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
16 บ้านวังสำราญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
17 บ้านหนองแฟบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
18 บ้านหนองไม้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
19 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
20 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
21 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
22 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
23 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
24 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
25 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดจันทร์ทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองมะขาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดบ้านวังดินดาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 4
5 วัดหูกวาง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง 4
6 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 6
7 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง 6
8 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 8
9 บ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 9
10 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 50 เข้าร่วม 10
11 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 50 เข้าร่วม 10
12 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 0 เข้าร่วม
13 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 0 เข้าร่วม

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน ชนะเลิศ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 4
5 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 5
6 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.01 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านปางขนุน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบ่อกระปุง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน 4
5 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.2 ทอง 4
5 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.2 ทอง 4
6 บ้านปางชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 6
7 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.2 ทอง 7
8 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.8 เงิน 8
9 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 5
6 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 6
7 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 7
8 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 8
9 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตลิ่งสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 4
5 วัดสระแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 5
6 บ้านวังน้ำขาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 6
7 บ้านหนองละมาน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน 7
8 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8
9 บ้านวังซ่าน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8
10 บ้านหนองน้ำเขียว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8
11 วัดจันทร์ทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8
12 เยาวชนพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8
13 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 8

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 74 เงิน 4
5 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 5
6 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 65 ทองแดง 6

ศิลปะ-ดนตรี
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.8 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สาขาธารมะยม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 5
6 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 5
7 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 7
8 บ้านหนองเจ็ดหาบ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 7
9 วัดหูกวาง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง 7
10 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 10
11 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 10
12 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 12
13 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 12

คณิตศาสตร์
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ไตรประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 53 เข้าร่วม 4
5 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 48 เข้าร่วม 5
6 บ้านศรีไกรลาศ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 46 เข้าร่วม 6
7 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง 4
5 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 5
6 วัดหนองยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 76 เงิน 7
8 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 68 ทองแดง 8
9 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 67 ทองแดง 9
10 วัดบางแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 66 ทองแดง 10

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.66 ทอง 4

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 88 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านลานตะแบก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองม่วง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 4
5 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.5 ทอง 5
6 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.5 ทอง 6
7 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง 7
8 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.75 เงิน 8
9 วัดบ้านวัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านไร่ไทรทองพระยาลับแล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89.5 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลชุมตาบง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองโพธิ์พัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86.75 ทอง 4
5 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85.25 ทอง 5
6 อนุบาลแม่วงก์ (บ้านมฤคทายวัน) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.25 ทอง 6
7 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 7
8 บ้านไทรทองสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 7
9 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.25 ทอง 9
10 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง 10
11 วัดจันทร์ทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90.66 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดอนจังหัน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านบุรีรัมย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.33 ทอง 4
5 บ้านตะแบกงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84 ทอง 5
6 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 6
7 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83 ทอง 6
8 บ้านคลองน้ำโจน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.66 ทอง 8
9 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 วัดบ้านคลอง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านบึงหล่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.75 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังยิ้มแย้ม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81.75 ทอง 4
5 บ้านคลองไทร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.75 เงิน 5
6 บ้านโพธิ์ศรีสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 6
7 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 77.5 เงิน 7
8 วัดบ้านพลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 75.5 เงิน 8
9 บ้านคลองสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -
10 อนุบาลลาดยาว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

การงานอาชีพ
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดบ้านไร่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านปางสุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดจิกลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
5 สวนป่าแม่กะสี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78 เงิน 4
6 เขาหินกราวประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสวนหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลแม่เปิน สพป. นครสวรรค์ เขต 2 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านมาบแก สพป. นครสวรรค์ เขต 2 83.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 82.5 ทอง 4
5 บ้านงิ้วแบ้ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80.25 ทอง 5
6 วัดหนองปลาไหล สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.5 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านดอนโม่ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 79.25 เงิน 7
8 บ้านใหม่ศรีนคร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.47 เงิน 8
9 บ้านตะกรุด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 78.25 เงิน 9

การงานอาชีพ
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านปางสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 92 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังชุมพร สพป. นครสวรรค์ เขต 2 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเคียนงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 2 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านดงสีเสียด สพป. นครสวรรค์ เขต 2 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดโพธิ์ขวัญ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดสังฆวิถี สพป. นครสวรรค์ เขต 2 60 ทองแดง 4
5 เยาวชนพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 2 50 เข้าร่วม 5
6 บ้านพนาสวรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 40 เข้าร่วม 6
7 บ้านตลุกข่อยน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 35 เข้าร่วม 7
8 อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว) สพป. นครสวรรค์ เขต 2 35 เข้าร่วม 7
9 บ้านตลิ่งสูง สพป. นครสวรรค์ เขต 2 15 เข้าร่วม 9
10 บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ สพป. นครสวรรค์ เขต 2 15 เข้าร่วม 9
11 วัดวังม้า สพป. นครสวรรค์ เขต 2 10 เข้าร่วม 11
12 วัดหนองตางู สพป. นครสวรรค์ เขต 2 10 เข้าร่วม 11
13 บ้านยอดห้วยแก้ว สพป. นครสวรรค์ เขต 2 - -