หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 อาคารนิโลบล ห้อง ป.5/1-ป.5/2 ห้องละ 4 ทีม 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. ระเบียงหน้าอาคารนิโลบล
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 อาคารนิโลบล ห้อง ป.5/2 และห้อง อ.2/3 ห้องละ 4 ทีม 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. ระเบียงหน้าอาคารนิโลบล
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 เต็นท์สนามตะกร้อ 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 เต็นท์สนามตะกร้อ 14 พ.ย. 2557 09.00-11.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
9 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 เต็นท์สนามตะกร้อ 14 พ.ย. 2557 13.00-16.00 รายงานตัวเวลา 12.30 น. ณ บริเวณหน้าเต็นท์ที่แข่งขัน
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 เต็นท์สนามตะกร้อ 14 พ.ย. 2557 09.00-11.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
11 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
12 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 เต็นท์สนามฟุตซอล/วอลเล่ย์บอล 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. บริเวณด้านหน้าเต็นท์แข่งขัน
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 อาคารนิโลบล ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. ระเบียงหน้าอาคารนิโลบล
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 อาคารนิโลบล ห้อง ป.5/3 14 พ.ย. 2557 09.00-12.00 รับรายงานตัวเวลา 08.30 น. ระเบียงหน้าอาคารนิโลบล


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]