หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 ลินจง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 ลินจง ชั้น 4-6 ห้อง ป.4/3 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ลินจง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.1/3 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
4 125 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 จงกลนี ชั้น ป.4-6 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
5 126 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 จงกลนี ชั้น ม.1-3 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
6 710 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 จงกลนี ชั้น ป.4-6 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 711 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 จงกลนี ชั้น ม.1-3 ห้อง หน้าห้องอนุบาล 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 นิโลบล ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 นิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 นิโลบล ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 นิโลบล ชั้น ป.4-6 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 นิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง ห้องคณิตศาสตร์ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]