หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง Canteen สพป.นว 3 14 พ.ย. 2557 08.30-10.30
-
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง Canteen สพป.นว 3 14 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง Canteen สพป.นว 3 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล1/1 และห้องอนุบาล1/2 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
-
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล1/3 และห้องอนุบาล2/1 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง ิอนุบาล 1/1 และห้องอนุบาล 1/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.00
-
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ห้อง ประชุมสัตบุษ 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารลินจง ห้อง ประชุมสัตบุษ 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ห้อง สังคม 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง ประชุมรวมใจเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/2 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
-
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/3 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ห้อง อนุบาล 2/2 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 08.30-10.30
-
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 10.30-12.00
-
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สมุด 13 พ.ย. 2557 13.00-16.30
-
17 169 การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 ห้อง ประชุมเวสาลี 13 พ.ย. 2557 08.30-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]