หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้องเรียนบงกช ชั้น ป.1-3 ห้อง ห้องเรียน ป.6/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 1 - 1
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 2 - 2
09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบงกช ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.6/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 3 - 3
13.00-16.30
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 4 - 4
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 5 - 5
9.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 6 - 6
13.00-16.30
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.2/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 7 - 7
13.00-16.30
-
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง x.2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 8 - 8
13.00-16.30
-
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.1-3 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 9 - 9
09.00-12.00
-
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ป.4-6 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 10 - 10
09.00-12.00
-
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 11 - 11
13.00-16.30
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารบุษบง ชั้น ม.1-3 ห้อง ป.3/2 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 12 - 12
09.00-12.00
-
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ชั้น ป.1-3 ห้อง อนุบาล1/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
13.00-16.30
-
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารจงกลนี ชั้น ป.4-6 ห้อง อนุบาล2/1 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 13 - 13
13.00-16.30
-
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี อาคารนิโลบล ชั้น ม.1-3 ห้อง อนุบาล2/3 13 พ.ย. 2557
ลำดับที่ 15 - 15
13.00-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]