หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ โรงเรียนอนุบาลไพศาลี
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 052 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.1/2 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้อง ป1/2 เวลา 08.15 น.
2 053 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.1/2 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้อง ป.1/2 เวลา 12.45 น.
3 054 การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.1/3 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้อง ป.1/3 เวลา 08.15 น.
4 055 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้อง ป.4/2 เวลา 08.15 น.
5 056 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.4/2 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องป.4/2 เวลา 12.45 น.
6 057 การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.1/3 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้องป.1/3 เวลา 12.45 น.
7 058 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.4/3 14 พ.ย. 2557 08.30-12-00 รายงานตัวหน้าห้องป.4/3 เวลา 08.15 น.
8 059 การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.4/3 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้อง ป.4/3 เวลา 12.45 น.
9 060 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.6/1-ป.6/2 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้อง ป.6/1 เวลา 08.15 น.
10 061 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.6/1-ป.6/2 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าสห้อง ป.6/1 เวลา 12.45 น.
11 063 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง สังคม 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้องสังคม เวลา 08.15 น.
12 065 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 แข่งขันต่อจากภาษาญี่ปุ่น
13 064 การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 แข่งต่อจากภาษาญี่ป่ึุน
14 066 การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.2/1 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 แข่งเป็นลำดับแรก
15 722 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.6/3 14 พ.ย. 2557 13.00-16.30 รายงานตัวหน้าห้อง ป.6/3 เวลา 12.45 น.
16 714 การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี ห้อง ป.6/3 14 พ.ย. 2557 08.30-12.00 รายงานตัวหน้าห้อง ป.6/3 เวลา 08.15 น.


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]