หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปรียาโชติ 68 55 85.94% 6 9.38% 1 1.56% 2 3.13% 64
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 58 48 85.71% 6 10.71% 1 1.79% 1 1.79% 56
3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 44 31 72.09% 9 20.93% 3 6.98% 0 0% 43
4 โรงเรียนบ้านคลองลาน 29 22 81.48% 3 11.11% 1 3.7% 1 3.7% 27
5 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 34 21 61.76% 8 23.53% 1 2.94% 4 11.76% 34
6 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 31 19 70.37% 6 22.22% 2 7.41% 0 0% 27
7 โรงเรียนอุดมพัฒนา 27 18 72% 5 20% 2 8% 0 0% 25
8 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 31 16 55.17% 6 20.69% 6 20.69% 1 3.45% 29
9 โรงเรียนสามมิตร 25 16 64% 5 20% 1 4% 3 12% 25
10 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 28 16 84.21% 2 10.53% 1 5.26% 0 0% 19
11 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 29 15 51.72% 6 20.69% 5 17.24% 3 10.34% 29
12 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 22 14 70% 4 20% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 21 13 72.22% 3 16.67% 2 11.11% 0 0% 18
14 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 14 13 92.86% 1 7.14% 0 0% 0 0% 14
15 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 17 12 70.59% 4 23.53% 0 0% 1 5.88% 17
16 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 17 11 73.33% 1 6.67% 2 13.33% 1 6.67% 15
17 โรงเรียนวัดดอนคา 17 11 73.33% 1 6.67% 1 6.67% 2 13.33% 15
18 โรงเรียนวัดเขาฝา 24 10 43.48% 9 39.13% 2 8.7% 2 8.7% 23
19 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 26 10 45.45% 6 27.27% 3 13.64% 3 13.64% 22
20 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 16 10 62.5% 4 25% 2 12.5% 0 0% 16
21 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 13 10 76.92% 1 7.69% 0 0% 2 15.38% 13
22 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 11 10 90.91% 1 9.09% 0 0% 0 0% 11
23 โรงเรียนวังวิทยา 25 9 42.86% 9 42.86% 3 14.29% 0 0% 21
24 โรงเรียนสระงาม 17 9 52.94% 2 11.76% 3 17.65% 3 17.65% 17
25 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 15 8 53.33% 6 40% 1 6.67% 0 0% 15
26 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 15 8 53.33% 5 33.33% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนบ้านเขาดิน 13 8 61.54% 5 38.46% 0 0% 0 0% 13
28 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 16 8 57.14% 2 14.29% 2 14.29% 2 14.29% 14
29 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 13 8 61.54% 1 7.69% 3 23.08% 1 7.69% 13
31 โรงเรียนบ้านร่องหอย 11 8 80% 0 0% 1 10% 1 10% 10
32 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 12 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 13 7 63.64% 3 27.27% 1 9.09% 0 0% 11
34 โรงเรียนวัดพนมเศษ 21 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
35 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 12 7 63.64% 1 9.09% 2 18.18% 1 9.09% 11
36 โรงเรียนบ้านคลองบอน 12 7 87.5% 0 0% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 20 6 37.5% 5 31.25% 5 31.25% 0 0% 16
38 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 13 6 46.15% 4 30.77% 2 15.38% 1 7.69% 13
39 โรงเรียนบ้านนาขอม 11 6 60% 3 30% 0 0% 1 10% 10
40 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 11 6 60% 2 20% 2 20% 0 0% 10
41 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
42 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 8 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
43 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
44 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
45 โรงเรียนบ้านเขาปูน 7 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 9 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
47 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
48 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 12 5 41.67% 3 25% 3 25% 1 8.33% 12
49 โรงเรียนวัดจันเสน 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
50 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 8 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
51 โรงเรียนนิมิตศึกษา 8 5 62.5% 2 25% 0 0% 1 12.5% 8
52 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 5 45.45% 1 9.09% 1 9.09% 4 36.36% 11
53 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
55 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 7 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
56 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
57 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 7 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
58 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
59 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
60 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
61 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 9 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
62 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
63 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 11 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
64 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 7 4 57.14% 1 14.29% 1 14.29% 1 14.29% 7
65 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
66 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
67 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดหนองเบน 6 4 66.67% 0 0% 2 33.33% 0 0% 6
69 โรงเรียนบ้านดงมัน 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
71 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
74 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 11 3 27.27% 5 45.45% 2 18.18% 1 9.09% 11
75 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
76 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 6 3 50% 3 50% 0 0% 0 0% 6
77 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 10 3 30% 2 20% 3 30% 2 20% 10
78 โรงเรียนวัดป่าเรไร 6 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
79 โรงเรียนบ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 5 3 60% 1 20% 1 20% 0 0% 5
80 โรงเรียนวัดห้วยลำใย 5 3 60% 1 20% 0 0% 1 20% 5
81 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนวันครู(2504) 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 5 3 60% 0 0% 1 20% 1 20% 5
84 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 4 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
85 โรงเรียนบ้านหนองกระเปา 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 9 2 22.22% 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 9
88 โรงเรียนบ้านพนมรอก 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
89 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 5 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
90 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 7 2 28.57% 2 28.57% 3 42.86% 0 0% 7
91 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
92 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 5 2 40% 1 20% 2 40% 0 0% 5
93 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 4 2 50% 1 25% 0 0% 1 25% 4
94 โรงเรียนบ้านทำนบ 4 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
95 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
96 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
97 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านอุดมธัญญา 3 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
99 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 4 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
103 โรงเรียนบ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองแอก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
106 โรงเรียนวัดช่องแกระ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
107 โรงเรียนวัดทุ่งทะเลทราย 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
108 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
109 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
110 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 8 1 16.67% 2 33.33% 2 33.33% 1 16.67% 6
112 โรงเรียนประดับวิทย์ 6 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 6
113 โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
114 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 4 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
115 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 8 1 14.29% 1 14.29% 5 71.43% 0 0% 7
116 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 10 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
117 โรงเรียนบ้านโพนทอง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
118 โรงเรียนจิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
119 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 5 1 20% 1 20% 1 20% 2 40% 5
120 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
121 โรงเรียนบ้านรังงาม 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
122 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
123 โรงเรียนบ้านวังโพรง 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนบ้านสายน้ำทิพย์ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
126 โรงเรียนวัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
127 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
128 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
129 โรงเรียนบ้านตะเคียนทอง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
130 โรงเรียนบ้านวังแรง 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
131 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
132 โรงเรียนบ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
133 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
134 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
135 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
136 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
137 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
138 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
139 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านวังคาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
143 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
144 โรงเรียนวัดวังมหากร 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
145 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
146 โรงเรียนวัดหนองเสือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
147 โรงเรียนวัดเขาดุม 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนเพ็ชรจินดาวิทยา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
150 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
151 โรงเรียนพรหมอนุสรณ์ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
152 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
153 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 3
154 โรงเรียนบ้านวังข่อย 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
155 โรงเรียนบ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
156 โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
157 โรงเรียนบ้านช่องคีรี 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
158 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
160 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
161 โรงเรียนบ้านใหม่วารีเย็น 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
162 โรงเรียนพินิจอนุสรณ์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
163 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
164 โรงเรียนบ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
165 โรงเรียนบ้านเทพสถาพร 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
166 โรงเรียนวัดห้วยดุก 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
167 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
168 โรงเรียนบ้านพุมะค่า 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
169 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
170 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
171 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net บุญนาค ฮวบสวรรค์ 086 235 6961 รัตนชนก รัตนภูมิ 086 9391055
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]