สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 44 5 1 2 50
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 38 5 1 1 44
3 อนุบาลท่าตะโก 29 8 3 0 40
4 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 20 8 1 4 29
5 บ้านโพธิ์ประสาท 19 6 2 0 27
6 อุดมพัฒนา 17 5 2 0 24
7 บ้านคลองลาน 17 2 1 1 20
8 ชุมชนบ้านหัวหวาย 16 6 6 1 28
9 สามมิตร 16 5 1 3 22
10 วัดสายลำโพงเหนือ 16 2 1 0 19
11 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 15 6 5 3 26
12 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 13 3 2 0 18
13 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 13 1 0 0 14
14 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 12 4 0 1 16
15 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 11 3 1 1 15
16 บ้านลำพยนต์ 11 1 2 1 14
17 วัดเขาฝา 10 9 2 2 21
18 บ้านคลองกำลัง 10 4 2 0 16
19 รังสรรค์วิทยา 10 1 0 2 11
20 สระงาม 9 2 3 3 14
21 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 9 0 0 0 9
22 วังวิทยา 8 7 3 0 18
23 บ้านโคกกร่าง 8 6 1 0 15
24 วัดท่าสุ่ม 8 5 2 0 15
25 บ้านเขาดิน 8 5 0 0 13
26 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 8 2 2 0 12
27 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 8 1 3 1 12
28 จงซันเซียะเซี่ยว 8 0 0 0 8
29 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 7 3 1 0 11
30 วัดพนมเศษ 7 2 1 0 10
31 อนุบาลตากฟ้า 7 1 2 1 10
32 วัดดอนคา 7 1 1 2 9
33 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 6 5 5 0 16
34 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 6 5 3 2 14
35 บ้านกระทุ่มทอง 6 4 2 1 12
36 บ้านนาขอม 6 3 0 1 9
37 วัดสำโรงชัย 6 1 1 0 8
38 บ้านหนองโบสถ์ 6 1 1 0 8
39 ชุมชนวัดห้วยร่วม 6 1 0 0 7
40 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 6 1 0 0 7
41 บ้านร่องหอย 6 0 1 1 7
42 บ้านคลองบอน 6 0 0 1 6
43 บ้านหนองสะเอ้ง 6 0 0 0 6
44 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 5 3 3 1 11
45 วัดจันเสน 5 3 2 0 10
46 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 5 2 2 0 9
47 บ้านหนองพังพวย 5 2 1 0 8
48 นิมิตศึกษา 5 2 0 1 7
49 บ้านเขานางต่วม 5 1 1 4 7
50 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 5 1 1 0 7
51 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 5 1 1 0 7
52 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 5 1 0 0 6
53 กิจจานุศาสตร์ 5 0 1 0 6
54 บ้านคลองตักน้ำ 5 0 0 0 5
55 บ้านหนองสีซอ 5 0 0 0 5
56 บ้านห้วยหอม 4 3 1 0 8
57 บ้านเขามะเกลือ 4 2 1 1 7
58 บ้านตุ๊กแก 4 1 1 1 6
59 วัดหนองสีนวล 4 1 0 1 5
60 วัดหนองเบน 4 0 2 0 6
61 บ้านโคกสามัคคี 4 0 0 0 4
62 น้ำสาดกลาง 4 0 0 0 4
63 บ้านตะคร้อลาด 4 0 0 0 4
64 บ้านดงมัน 4 0 0 0 4
65 บ้านหนองไม้แดง 4 0 0 0 4
66 บ้านหนองหลวง 3 4 2 0 9
67 วัดเวฬุวัน 3 2 3 2 8
68 วัดป่าเรไร 3 2 1 0 6
69 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 3 1 1 0 5
70 บ้านเขาน้อย 3 1 0 0 4
71 บ้านโคกสะอาด 3 1 0 0 4
72 บ้านเขาปูน 3 1 0 0 4
73 บ้านเนินบ่อทอง 3 1 0 0 4
74 บ้านวังกระโดนน้อย 3 0 2 2 5
75 บ้านหัวเขาตาคลี 3 0 1 0 4
76 ประชาอุปถัมภ์ 3 0 0 1 3
77 บ้านหนองกระเปา 3 0 0 0 3
78 บ้านห้วยน้ำลาด 3 0 0 0 3
79 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 2 5 2 1 9
80 บ้านวังกระโดนใหญ่ 2 3 1 3 6
81 บ้านซับสมบูรณ์ 2 3 0 0 5
82 บ้านไร่ประชาสรรค์ 2 3 0 0 5
83 บ้านพนมรอก 2 3 0 0 5
84 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 3 0 7
85 พิพัฒน์ศึกษา 2 1 2 0 5
86 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 2 1 2 0 5
87 จันทนานุสรณ์ 2 1 0 0 3
88 บ้านทำนบ 2 1 0 0 3
89 บ้านโค้งสวอง 2 1 0 0 3
90 วันครู(2504) 2 1 0 0 3
91 วัดลาดทิพยรส 2 0 2 0 4
92 วัดประชาสรรค์ 2 0 1 1 3
93 วัดห้วยลำใย 2 0 0 1 2
94 บ้านอุดมธัญญา 2 0 0 1 2
95 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 0 2
96 บ้านหนองสะแกยาว 2 0 0 0 2
97 ห้วยวารีใต้ 2 0 0 0 2
98 วัดโพธิ์ศรี 2 0 0 0 2
99 บ้านบ่อไทยสามัคคี 2 0 0 0 2
100 วัดทุ่งทะเลทราย 2 0 0 0 2
101 บ้านเขาใหญ่ 2 0 0 0 2
102 วัดช่องแกระ 2 0 0 0 2
103 วัดสายลำโพงใต้ 2 0 0 0 2
104 วัดห้วยธารทหาร 2 0 0 0 2
105 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 2 0 0 0 2
106 บ้านหนองแอก 2 0 0 0 2
107 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 1 2 2 1 5
108 ประดับวิทย์ 1 2 1 2 4
109 วัดโคกเดื่อวิทยา 1 2 0 1 3
110 บ้านสระแก้ว 1 2 0 0 3
111 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 1 5 0 7
112 บ้านโคกเจริญ 1 1 2 4 4
113 บ้านโพนทอง 1 1 2 1 4
114 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 1 1 2 0 4
115 บ้านโคกกระดี่ 1 1 1 2 3
116 อุสาหะวิทยา 1 1 1 0 3
117 วัดเทพสุทธาวาส 1 1 0 1 2
118 บ้านเขาค้างคาว 1 1 0 1 2
119 บ้านรังงาม 1 1 0 1 2
120 บ้านหนองเต็งรัง 1 1 0 1 2
121 บ้านวังโพรง 1 1 0 0 2
122 บ้านวังทองประชานุกูล 1 1 0 0 2
123 บ้านสายน้ำทิพย์ 1 1 0 0 2
124 บ้านหนองบัวตากลาน 1 1 0 0 2
125 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 1 1 0 0 2
126 บ้านราษฎร์เจริญ 1 0 1 2 2
127 บ้านตะเคียนทอง 1 0 1 0 2
128 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 1 0 1 0 2
129 วัดหนองหม้อ 1 0 1 0 2
130 บ้านชะลอมแหน 1 0 1 0 2
131 บ้านวังแรง 1 0 1 0 2
132 วัดหนองคูน้อย 1 0 1 0 2
133 บ้านเขาธรรมบท 1 0 0 1 1
134 วัดบ้านใหม่ 1 0 0 1 1
135 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1 0 0 0 1
136 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 0 1
137 บ้านวังคาง 1 0 0 0 1
138 วัดเขาดุม 1 0 0 0 1
139 บ้านหนองบัวทอง 1 0 0 0 1
140 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 1 0 0 0 1
141 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
142 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 0 0 0 1
143 บ้านเขาขวาง 1 0 0 0 1
144 วัดวังมหากร 1 0 0 0 1
145 วัดหนองตะโก 1 0 0 0 1
146 วัดหนองเสือ 1 0 0 0 1
147 เพ็ชรจินดาวิทยา 1 0 0 0 1
148 บ้านโคกมะขวิด 0 2 0 1 2
149 บ้านหนองดู่ 0 2 0 0 2
150 พรหมอนุสรณ์ 0 2 0 0 2
151 วัดวาปีรัตนาราม 0 2 0 0 2
152 ชุมชนบ้านชุมพล 0 1 1 1 2
153 บ้านวังข่อย 0 1 1 0 2
154 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 1 1 0 2
155 บ้านโคกสว่าง 0 1 0 1 1
156 พินิจอนุสรณ์ 0 1 0 0 1
157 บ้านช่องคีรี 0 1 0 0 1
158 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 1 0 0 1
160 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 1 0 0 1
161 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 1 0 0 1
162 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเนิน 0 0 1 0 1
164 บ้านเทพสถาพร 0 0 1 0 1
165 วัดห้วยดุก 0 0 0 2 0
166 บ้านกกกว้าว 0 0 0 1 0
167 บ้านพุมะค่า 0 0 0 1 0
168 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 1 0
169 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 1 0
170 วัดบ่อนิมิต 0 0 0 1 0
รวม 741 242 134 85 1,202