สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
SELECT im_school.school_id AS s_id,im_school.school_name AS s_name, COUNT(*) AS NUB , COUNT(IF(im_team.award='ทอง',award,NULL)) AS gold_medal, COUNT(IF(im_team.award='เงิน',award,NULL)) AS silver_medal, COUNT(IF(im_team.award='ทองแดง',award,NULL)) AS bronze_medal, COUNT(IF(im_team.award='เข้าร่วม',award,NULL)) AS join_medal, COUNT(IF(im_team.rank='ชนะเลิศ',rank,NULL)) AS winner, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๑',rank,NULL)) AS two_rank, COUNT(IF(im_team.rank='รองชนะเลิศอันดับที่ ๒',rank,NULL)) AS three_rank FROM im_school,im_team WHERE im_school.province_id=23 AND im_school.area_type_id=1 AND im_school.zone_num=3 AND im_team.confirm_status=1 AND im_school.school_id=im_team.school_id GROUP BY im_team.school_id ORDER BY winner DESC, two_rank DESC, three_rank DESC, gold_medal DESC, silver_medal DESC,bronze_medal DESC,join_medal DESC, NUB DESC, s_name ASC
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 20 13 7 40 48 6 1 1 55
2 ปรียาโชติ 15 11 10 36 55 6 1 2 62
3 อุดมพัฒนา 11 4 2 17 18 5 2 0 25
4 บ้านคลองลาน 9 6 3 18 22 3 1 1 26
5 วัดสายลำโพงเหนือ 8 3 1 12 16 2 1 0 19
6 อนุบาลท่าตะโก 7 6 9 22 31 9 3 0 43
7 ชุมชนบ้านหัวหวาย 5 7 2 14 16 6 6 1 28
8 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 5 5 4 14 21 8 1 4 30
9 บ้านร่องหอย 5 2 2 9 8 0 1 1 9
10 บ้านคลองกำลัง 5 2 1 8 10 4 2 0 16
11 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 5 2 0 7 10 6 3 3 19
12 ชุมชนวัดห้วยร่วม 5 2 0 7 6 1 0 0 7
13 บ้านโพธิ์ประสาท 4 9 7 20 19 6 2 0 27
14 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 4 4 0 8 8 2 2 0 12
15 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 4 2 2 8 13 1 0 0 14
16 วัดเขาฝา 4 1 4 9 10 9 2 2 21
17 บ้านคลองตักน้ำ 4 1 0 5 5 0 0 0 5
18 วัดดอนคา 3 4 2 9 11 1 1 2 13
19 วัดท่าสุ่ม 3 4 1 8 8 5 2 0 15
20 สามมิตร 3 3 4 10 16 5 1 3 22
21 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 3 3 1 7 12 4 0 1 16
22 บ้านกระทุ่มทอง 3 2 2 7 6 4 2 1 12
23 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 3 1 4 8 15 6 5 3 26
24 บ้านลำพยนต์ 3 1 3 7 11 1 2 1 14
25 สระงาม 3 1 1 5 9 2 3 3 14
26 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 3 1 1 5 7 3 1 0 11
27 บ้านเขาปูน 3 1 0 4 6 1 0 0 7
28 น้ำสาดกลาง 3 0 2 5 6 0 0 0 6
29 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 8 5 15 14 4 1 1 19
30 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 5 2 9 13 3 2 0 18
31 จงซันเซียะเซี่ยว 2 3 2 7 8 0 0 0 8
32 บ้านวังกระโดนน้อย 2 3 0 5 8 2 2 2 12
33 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 2 2 3 7 10 1 0 0 11
34 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
35 บ้านโคกกร่าง 2 1 3 6 8 6 1 0 15
36 บ้านเขาดิน 2 1 3 6 8 5 0 0 13
37 วัดเทพสุทธาวาส 2 1 1 4 4 3 0 1 7
38 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 2 1 0 3 5 1 1 0 7
39 วัดสำโรงชัย 2 0 2 4 6 1 1 0 8
40 บ้านหนองสะเอ้ง 2 0 1 3 6 0 0 0 6
41 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 2 0 1 3 3 1 1 0 5
42 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
43 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
44 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
45 อนุบาลตากฟ้า 1 4 0 5 7 1 2 1 10
46 บ้านนาขอม 1 2 4 7 6 3 0 1 9
47 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1 2 3 6 6 5 5 0 16
48 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 1 2 2 5 3 5 2 1 10
49 บ้านเขานางต่วม 1 2 1 4 5 1 1 4 7
50 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 2 1 4 5 1 0 0 6
51 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 2 0 3 6 2 2 0 10
52 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1 1 1 3 5 3 3 1 11
53 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1 1 1 3 5 1 1 0 7
54 บ้านโคกสะอาด 1 1 1 3 5 1 0 1 6
55 บ้านหนองเต็งรัง 1 1 1 3 4 1 0 1 5
56 บ้านโคกสามัคคี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
57 กิจจานุศาสตร์ 1 1 0 2 5 0 1 0 6
58 วัดห้วยลำใย 1 1 0 2 3 1 0 1 4
59 บ้านวังกระโดนใหญ่ 1 1 0 2 2 3 1 3 6
60 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 2 2 3 0 7
61 วัดหนองเบน 1 0 3 4 4 0 2 0 6
62 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 0 1 2 8 1 3 1 12
63 บ้านตะคร้อลาด 1 0 1 2 4 0 0 0 4
64 วัดเวฬุวัน 1 0 1 2 3 2 3 2 8
65 วัดสายลำโพงใต้ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
66 อุสาหะวิทยา 1 0 1 2 1 1 1 0 3
67 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 1 6 1 1 0 8
68 วัดจันเสน 1 0 0 1 5 3 2 0 10
69 จันทนานุสรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
70 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
71 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 0 0 1 1 1 5 0 7
72 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
73 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
74 วัดหนองหม้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
75 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
76 วังวิทยา 0 3 3 6 9 9 3 0 21
77 รังสรรค์วิทยา 0 2 3 5 10 1 0 2 11
78 วัดพนมเศษ 0 2 3 5 7 2 1 0 10
79 บ้านคลองบอน 0 2 2 4 7 0 0 1 7
80 บ้านเขามะเกลือ 0 2 2 4 4 2 1 1 7
81 บ้านซับสมบูรณ์ 0 2 1 3 3 3 0 0 6
82 วัดหนองสีนวล 0 2 0 2 4 1 0 1 5
83 บ้านหนองสะแกยาว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
84 ห้วยวารีใต้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
85 บ้านหนองหลวง 0 1 2 3 3 4 2 0 9
86 บ้านเขาค้างคาว 0 1 2 3 2 1 0 1 3
87 บ้านหัวเขาตาคลี 0 1 1 2 5 0 1 0 6
88 บ้านดงมัน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
89 บ้านหนองไม้แดง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
90 บ้านทำนบ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
91 บ้านโค้งสวอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
92 วัดโพธิ์ศรี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
93 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
94 วัดป่าเรไร 0 1 0 1 3 2 1 0 6
95 ประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
96 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
97 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
98 วัดทุ่งทะเลทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
99 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 2 2 1 5
100 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 1 1 1 2 4 4
101 บ้านวังโพรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
102 บ้านราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
103 บ้านหนองเนิน 0 1 0 1 1 0 1 0 2
104 บ้านวังคาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
105 วัดเขาดุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
106 บ้านตุ๊กแก 0 0 3 3 4 1 1 1 6
107 บ้านหนองสีซอ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
108 บ้านพนมรอก 0 0 2 2 2 3 0 0 5
109 บ้านเขาใหญ่ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
110 บ้านห้วยน้ำลาด 0 0 1 1 4 0 0 0 4
111 วันครู(2504) 0 0 1 1 3 1 0 0 4
112 บ้านหนองกระเปา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
113 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
114 วัดช่องแกระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
115 วัดห้วยธารทหาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
116 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
117 บ้านโคกกระดี่ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
118 บ้านวังข่อย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
119 พินิจอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
120 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 5 2 1 0 8
121 บ้านห้วยหอม 0 0 0 0 4 3 1 0 8
122 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 4 1 0 0 5
123 วัดประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 1 1 4
124 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
125 วัดลาดทิพยรส 0 0 0 0 2 0 2 0 4
126 บ้านอุดมธัญญา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
127 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
128 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
129 ประดับวิทย์ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
130 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
131 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
132 บ้านรังงาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
133 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 บ้านหนองบัวตากลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
137 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 บ้านวังแรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
140 บ้านเขาธรรมบท 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
142 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดวังมหากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 เพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
151 บ้านโคกมะขวิด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
152 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 พรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
155 ชุมชนบ้านชุมพล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
156 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
157 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
158 บ้านช่องคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านใหม่วารีเย็น 0 0 0 0 0 1 0 0 1
163 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
164 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 บ้านเทพสถาพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
166 วัดห้วยดุก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
167 บ้านกกกว้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านพุมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
171 วัดบ่อนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 216 193 165 574 819 257 134 87 1,210