สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 17 7 6 30 38 5 1 1 44
2 อุดมพัฒนา 11 3 2 16 17 5 2 0 24
3 ปรียาโชติ 10 8 10 28 44 5 1 2 50
4 วัดสายลำโพงเหนือ 8 3 1 12 16 2 1 0 19
5 บ้านคลองลาน 6 6 2 14 17 2 1 1 20
6 อนุบาลท่าตะโก 6 5 9 20 29 8 3 0 40
7 ชุมชนบ้านหัวหวาย 5 7 2 14 16 6 6 1 28
8 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 5 4 4 13 20 8 1 4 29
9 บ้านคลองกำลัง 5 2 1 8 10 4 2 0 16
10 ชุมชนวัดห้วยร่วม 5 2 0 7 6 1 0 0 7
11 บ้านโพธิ์ประสาท 4 9 7 20 19 6 2 0 27
12 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 4 4 0 8 8 2 2 0 12
13 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 4 2 2 8 13 1 0 0 14
14 บ้านร่องหอย 4 2 1 7 6 0 1 1 7
15 วัดเขาฝา 4 1 4 9 10 9 2 2 21
16 บ้านคลองตักน้ำ 4 1 0 5 5 0 0 0 5
17 วัดท่าสุ่ม 3 4 1 8 8 5 2 0 15
18 สามมิตร 3 3 4 10 16 5 1 3 22
19 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 3 3 1 7 12 4 0 1 16
20 บ้านกระทุ่มทอง 3 2 2 7 6 4 2 1 12
21 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 3 1 4 8 15 6 5 3 26
22 บ้านลำพยนต์ 3 1 3 7 11 1 2 1 14
23 สระงาม 3 1 1 5 9 2 3 3 14
24 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 3 1 1 5 7 3 1 0 11
25 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 2 7 2 11 11 3 1 1 15
26 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 5 2 9 13 3 2 0 18
27 จงซันเซียะเซี่ยว 2 3 2 7 8 0 0 0 8
28 วัดดอนคา 2 3 1 6 7 1 1 2 9
29 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 2 2 0 4 6 1 0 0 7
30 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 2 1 3 6 9 0 0 0 9
31 บ้านโคกกร่าง 2 1 3 6 8 6 1 0 15
32 บ้านเขาดิน 2 1 3 6 8 5 0 0 13
33 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 2 1 0 3 5 1 1 0 7
34 วัดสำโรงชัย 2 0 2 4 6 1 1 0 8
35 บ้านหนองสะเอ้ง 2 0 1 3 6 0 0 0 6
36 บ้านลาด(ราษฏร์บำรุง) 2 0 1 3 3 1 1 0 5
37 บ้านเขาน้อย 2 0 0 2 3 1 0 0 4
38 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0 2 2 0 0 0 2
39 อนุบาลตากฟ้า 1 4 0 5 7 1 2 1 10
40 บ้านนาขอม 1 2 4 7 6 3 0 1 9
41 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 1 2 3 6 6 5 5 0 16
42 บ้านเขานางต่วม 1 2 1 4 5 1 1 4 7
43 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 2 1 4 5 1 0 0 6
44 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 1 2 0 3 6 5 3 2 14
45 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 1 2 0 3 5 2 2 0 9
46 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 1 1 1 3 5 3 3 1 11
47 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 1 1 1 3 5 1 1 0 7
48 บ้านโคกสามัคคี 1 1 1 3 4 0 0 0 4
49 กิจจานุศาสตร์ 1 1 0 2 5 0 1 0 6
50 บ้านวังกระโดนใหญ่ 1 1 0 2 2 3 1 3 6
51 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 1 1 0 2 2 2 3 0 7
52 วัดหนองเบน 1 0 3 4 4 0 2 0 6
53 น้ำสาดกลาง 1 0 2 3 4 0 0 0 4
54 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 0 1 2 8 1 3 1 12
55 บ้านตะคร้อลาด 1 0 1 2 4 0 0 0 4
56 วัดเวฬุวัน 1 0 1 2 3 2 3 2 8
57 อุสาหะวิทยา 1 0 1 2 1 1 1 0 3
58 บ้านหนองโบสถ์ 1 0 0 1 6 1 1 0 8
59 วัดจันเสน 1 0 0 1 5 3 2 0 10
60 บ้านโคกสะอาด 1 0 0 1 3 1 0 0 4
61 จันทนานุสรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
62 บ้านสระแก้ว 1 0 0 1 1 2 0 0 3
63 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 0 0 1 1 1 5 0 7
64 วัดเทพสุทธาวาส 1 0 0 1 1 1 0 1 2
65 บ้านตะเคียนทอง 1 0 0 1 1 0 1 0 2
66 บ้านเขาดิน(ประชานุกูล) 1 0 0 1 1 0 1 0 2
67 วัดหนองหม้อ 1 0 0 1 1 0 1 0 2
68 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
69 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 0 0 1 1 0 0 0 1
70 วังวิทยา 0 3 3 6 8 7 3 0 18
71 รังสรรค์วิทยา 0 2 3 5 10 1 0 2 11
72 วัดพนมเศษ 0 2 3 5 7 2 1 0 10
73 บ้านเขามะเกลือ 0 2 2 4 4 2 1 1 7
74 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 0 2 2 4 2 5 2 1 9
75 บ้านคลองบอน 0 2 1 3 6 0 0 1 6
76 วัดหนองสีนวล 0 2 0 2 4 1 0 1 5
77 บ้านหนองสะแกยาว 0 2 0 2 2 0 0 0 2
78 ห้วยวารีใต้ 0 2 0 2 2 0 0 0 2
79 บ้านหนองหลวง 0 1 2 3 3 4 2 0 9
80 บ้านเขาค้างคาว 0 1 2 3 1 1 0 1 2
81 บ้านดงมัน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
82 บ้านหนองไม้แดง 0 1 1 2 4 0 0 0 4
83 บ้านซับสมบูรณ์ 0 1 1 2 2 3 0 0 5
84 บ้านทำนบ 0 1 1 2 2 1 0 0 3
85 บ้านโค้งสวอง 0 1 1 2 2 1 0 0 3
86 วัดโพธิ์ศรี 0 1 1 2 2 0 0 0 2
87 นิมิตศึกษา 0 1 0 1 5 2 0 1 7
88 วัดป่าเรไร 0 1 0 1 3 2 1 0 6
89 บ้านเขาปูน 0 1 0 1 3 1 0 0 4
90 บ้านวังกระโดนน้อย 0 1 0 1 3 0 2 2 5
91 ประชาอุปถัมภ์ 0 1 0 1 3 0 0 1 3
92 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
93 วัดห้วยลำใย 0 1 0 1 2 0 0 1 2
94 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 1 0 1 2 0 0 0 2
95 วัดทุ่งทะเลทราย 0 1 0 1 2 0 0 0 2
96 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 1 0 1 1 2 2 1 5
97 บ้านโคกเจริญ 0 1 0 1 1 1 2 4 4
98 บ้านวังโพรง 0 1 0 1 1 1 0 0 2
99 บ้านราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 1 0 1 2 2
100 บ้านวังคาง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
101 วัดเขาดุม 0 1 0 1 1 0 0 0 1
102 บ้านตุ๊กแก 0 0 3 3 4 1 1 1 6
103 บ้านหนองสีซอ 0 0 2 2 5 0 0 0 5
104 บ้านพนมรอก 0 0 2 2 2 3 0 0 5
105 บ้านเขาใหญ่ 0 0 2 2 2 0 0 0 2
106 บ้านหัวเขาตาคลี 0 0 1 1 3 0 1 0 4
107 บ้านหนองกระเปา 0 0 1 1 3 0 0 0 3
108 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 1 1 2 1 2 0 5
109 วัดช่องแกระ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
110 วัดสายลำโพงใต้ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
111 วัดห้วยธารทหาร 0 0 1 1 2 0 0 0 2
112 จิตศรัทธาวิทยานุสรณ์ 0 0 1 1 1 1 2 0 4
113 บ้านโคกกระดี่ 0 0 1 1 1 1 1 2 3
114 บ้านวังข่อย 0 0 1 1 0 1 1 0 2
115 พินิจอนุสรณ์ 0 0 1 1 0 1 0 0 1
116 บ้านหนองพังพวย 0 0 0 0 5 2 1 0 8
117 บ้านห้วยหอม 0 0 0 0 4 3 1 0 8
118 บ้านเนินบ่อทอง 0 0 0 0 3 1 0 0 4
119 บ้านห้วยน้ำลาด 0 0 0 0 3 0 0 0 3
120 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 2 1 2 0 5
121 วันครู(2504) 0 0 0 0 2 1 0 0 3
122 วัดลาดทิพยรส 0 0 0 0 2 0 2 0 4
123 วัดประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 1 1 3
124 บ้านอุดมธัญญา 0 0 0 0 2 0 0 1 2
125 บ้านลาดตะกุด (สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
126 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 2 0 0 0 2
127 ประดับวิทย์ 0 0 0 0 1 2 1 2 4
128 วัดโคกเดื่อวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 1 3
129 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 1 1 2 1 4
130 บ้านรังงาม 0 0 0 0 1 1 0 1 2
131 บ้านหนองเต็งรัง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
132 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
133 บ้านสายน้ำทิพย์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
134 บ้านหนองบัวตากลาน 0 0 0 0 1 1 0 0 2
135 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
136 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 1 0 1 0 2
137 บ้านวังแรง 0 0 0 0 1 0 1 0 2
138 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
139 บ้านเขาธรรมบท 0 0 0 0 1 0 0 1 1
140 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 1 0 0 1 1
141 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
142 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 1 0 0 0 1
143 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
144 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
145 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
146 วัดวังมหากร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
147 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
148 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
149 เพ็ชรจินดาวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
150 บ้านโคกมะขวิด 0 0 0 0 0 2 0 1 2
151 บ้านหนองดู่ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
152 พรหมอนุสรณ์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
153 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
154 ชุมชนบ้านชุมพล 0 0 0 0 0 1 1 1 2
155 บ้านวังใหญ่(ราษฎร์บำรุง) 0 0 0 0 0 1 1 0 2
156 บ้านโคกสว่าง 0 0 0 0 0 1 0 1 1
157 บ้านช่องคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
158 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
159 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
160 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
161 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
162 บ้านพุทธบาทประสาธน์วิทย์ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
163 บ้านหนองเนิน 0 0 0 0 0 0 1 0 1
164 บ้านเทพสถาพร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
165 วัดห้วยดุก 0 0 0 0 0 0 0 2 0
166 บ้านกกกว้าว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
167 บ้านพุมะค่า 0 0 0 0 0 0 0 1 0
168 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
169 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
170 วัดบ่อนิมิต 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 185 170 152 507 741 242 134 85 1,117