กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
3 บ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
4 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
5 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดหนองเบน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
4 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
5 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
6 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
7 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองเบน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
5 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
6 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
7 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
8 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
9 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
10 อนุบาลตากฟ้า สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสำโรงชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาค้างคาว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
5 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
6 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
7 บ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
8 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
9 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
10 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
11 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสำโรงชัย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
3 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
4 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
5 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
6 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
7 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านตะเคียนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองเบน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 4
5 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
6 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
7 บ้านช่องคีรี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
8 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
9 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
10 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
11 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
12 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
13 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 รางวัลผลงานผ่านการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 4
5 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 6
7 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 7
8 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 8
9 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 8
10 วัดโคกเดื่อวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 10
11 บ้านโคกกร่าง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 11
12 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

คณิตศาสตร์
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขานางต่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 4
5 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 5
6 บ้านตุ๊กแก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 52 เข้าร่วม 6
7 บ้านโคกเจริญ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 36 เข้าร่วม 7
8 บ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 30 เข้าร่วม 8

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ภาษาไทย
การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดห้วยลำใย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองเนิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 5

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 4
5 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 5
6 วัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 6
7 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 7
8 บ้านใหม่วารีเย็น สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 8
9 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 9
10 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 10

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาปูน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วันครู(2504) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านห้วยน้ำลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 น้ำสาดกลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 รังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านหนองพังพวย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 5
6 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 6
7 บ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 7

สุขศึกษา และพลศึกษา
การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86.4 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95.4 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดเทพสุทธาวาส สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑