หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร  
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1  
3 โรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล  
4 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นายธวัช เต็งสุวรรณ  
5 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]