หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร (สนามบาสเกตบอล) 19 ก.ย. 2557 09.00
-
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร ลานจอดรถ ด้านหลังสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร 19 ก.ย. 2557 09.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร ลานจอดรถ ด้านหลังสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร 19 ก.ย. 2557 09.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 126 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 124,125 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
6 092 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 2 ห้อง 122 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
7 102 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 135,136 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00 วัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
8 103 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 133,134 20 ก.ย. 2557 09.00-16.00 วัสุดุอุปกรณ์ผู้เข้าแข่งขันจัดเตรียมมาเอง
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 137 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง อาคาร 1 อาคารราชพฤกษ์ ชั้น 3 ห้อง 138 20 ก.ย. 2557 09.00-12.00
-
11 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
12 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
13 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
14 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
15 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
16 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
17 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-
18 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนที่สมัครเข้าแข่งขันทุกทีมเข้าแข่งขันในระดับชาติ
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]