หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1,โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง,โรงเรียนอนุบาลพิจิตร,สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนพิจิตรปัญญานุกูล
ระหว่าง วันที่ 19 - 20 กันยายน 2557

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร อาคารอเนกประสงค์ 20 ก.ย. 2557 09.00-14.00
-
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
3 250 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-
4 251 การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 ห้อง ไม่มีทีมส่งเข้าแข่งขัน
-
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]