หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 56 40 74.07% 9 16.67% 4 7.41% 1 1.85% 54
2 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 46 20 51.28% 10 25.64% 8 20.51% 1 2.56% 39
3 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 44 19 45.24% 18 42.86% 3 7.14% 2 4.76% 42
4 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 37 19 55.88% 10 29.41% 2 5.88% 3 8.82% 34
5 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 42 18 43.9% 14 34.15% 6 14.63% 3 7.32% 41
6 โรงเรียนอนุบาลวชิร 30 18 64.29% 7 25% 3 10.71% 0 0% 28
7 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 36 18 60% 4 13.33% 6 20% 2 6.67% 30
8 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 38 17 58.62% 5 17.24% 4 13.79% 3 10.34% 29
9 โรงเรียนวัดหนองหลวง 35 16 48.48% 10 30.3% 5 15.15% 2 6.06% 33
10 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 39 16 48.48% 6 18.18% 6 18.18% 5 15.15% 33
11 โรงเรียนบ้านหนองพระ 48 12 33.33% 14 38.89% 8 22.22% 2 5.56% 36
12 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 41 11 40.74% 11 40.74% 3 11.11% 2 7.41% 27
13 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 26 11 42.31% 10 38.46% 4 15.38% 1 3.85% 26
14 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 30 11 44% 8 32% 2 8% 4 16% 25
15 โรงเรียนวัดดงกลาง 44 10 30.3% 12 36.36% 8 24.24% 3 9.09% 33
16 โรงเรียนวัดคลองโนน 33 10 41.67% 12 50% 2 8.33% 0 0% 24
17 โรงเรียนบ้านหนองพง 36 10 41.67% 6 25% 6 25% 2 8.33% 24
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 25 10 45.45% 6 27.27% 5 22.73% 1 4.55% 22
19 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 24 10 58.82% 5 29.41% 1 5.88% 1 5.88% 17
20 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 21 10 58.82% 4 23.53% 2 11.76% 1 5.88% 17
21 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 39 9 30% 9 30% 8 26.67% 4 13.33% 30
22 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 25 9 36% 8 32% 3 12% 5 20% 25
23 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 22 9 42.86% 8 38.1% 2 9.52% 2 9.52% 21
24 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 18 9 64.29% 4 28.57% 0 0% 1 7.14% 14
25 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 22 9 45% 3 15% 6 30% 2 10% 20
26 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 20 7 35% 12 60% 1 5% 0 0% 20
27 โรงเรียนบ้านหนองขาว 23 7 31.82% 8 36.36% 3 13.64% 4 18.18% 22
28 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 24 7 41.18% 6 35.29% 4 23.53% 0 0% 17
29 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 16 7 43.75% 6 37.5% 1 6.25% 2 12.5% 16
30 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 28 7 33.33% 5 23.81% 6 28.57% 3 14.29% 21
31 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 23 7 53.85% 4 30.77% 2 15.38% 0 0% 13
33 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 11 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
34 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 15 7 58.33% 2 16.67% 0 0% 3 25% 12
35 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 18 6 33.33% 9 50% 2 11.11% 1 5.56% 18
36 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 17 6 35.29% 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 17
37 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 17 6 35.29% 7 41.18% 3 17.65% 1 5.88% 17
38 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 12 6 54.55% 4 36.36% 1 9.09% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 8 6 85.71% 1 14.29% 0 0% 0 0% 7
40 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 21 5 23.81% 9 42.86% 4 19.05% 3 14.29% 21
41 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 17 5 29.41% 5 29.41% 4 23.53% 3 17.65% 17
42 โรงเรียนบ้านนิคม 10 5 50% 4 40% 0 0% 1 10% 10
43 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 16 5 31.25% 3 18.75% 6 37.5% 2 12.5% 16
44 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 5 62.5% 2 25% 1 12.5% 0 0% 8
45 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 12 5 71.43% 1 14.29% 0 0% 1 14.29% 7
46 โรงเรียนบ้านหนองโสน 23 4 22.22% 8 44.44% 5 27.78% 1 5.56% 18
47 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 13 4 36.36% 6 54.55% 1 9.09% 0 0% 11
48 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 22 4 21.05% 3 15.79% 9 47.37% 3 15.79% 19
49 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 8 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
50 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 9 4 44.44% 2 22.22% 2 22.22% 1 11.11% 9
51 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 11 4 44.44% 2 22.22% 1 11.11% 2 22.22% 9
52 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 10 4 50% 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 8
53 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
54 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 7 4 57.14% 0 0% 1 14.29% 2 28.57% 7
55 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 26 3 13.04% 7 30.43% 6 26.09% 7 30.43% 23
56 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 10 3 30% 4 40% 2 20% 1 10% 10
57 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11 3 30% 3 30% 3 30% 1 10% 10
58 โรงเรียนบ้านโนนทอง 8 3 37.5% 3 37.5% 2 25% 0 0% 8
59 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 13 3 27.27% 2 18.18% 2 18.18% 4 36.36% 11
60 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
61 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 10 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
62 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 9 3 37.5% 2 25% 1 12.5% 2 25% 8
63 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
64 โรงเรียนวัดดงชะพลู 9 3 37.5% 1 12.5% 3 37.5% 1 12.5% 8
65 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 8 3 42.86% 1 14.29% 2 28.57% 1 14.29% 7
66 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
67 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
68 โรงเรียนวัดหนองหลุม 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 5 3 75% 0 0% 0 0% 1 25% 4
70 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
71 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 2 13.33% 7 46.67% 5 33.33% 1 6.67% 15
72 โรงเรียนวัดเนินปอ 8 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
73 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 7 2 28.57% 3 42.86% 1 14.29% 1 14.29% 7
74 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 6 2 40% 3 60% 0 0% 0 0% 5
75 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 10 2 22.22% 2 22.22% 5 55.56% 0 0% 9
76 โรงเรียนวัดฆะมัง 5 2 40% 2 40% 1 20% 0 0% 5
77 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 10 2 33.33% 2 33.33% 0 0% 2 33.33% 6
78 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
79 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 9 2 25% 1 12.5% 5 62.5% 0 0% 8
80 โรงเรียนบ้านสวนแตง 11 2 25% 1 12.5% 1 12.5% 4 50% 8
81 โรงเรียนวัดลำชะล่า 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
82 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 5 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านป่าแซง 5 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 8 2 33.33% 0 0% 4 66.67% 0 0% 6
85 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
86 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
87 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 20 1 5.56% 12 66.67% 4 22.22% 1 5.56% 18
88 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 8 1 16.67% 5 83.33% 0 0% 0 0% 6
89 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 6 1 16.67% 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 6
90 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 1 14.29% 3 42.86% 3 42.86% 0 0% 7
91 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 8 1 16.67% 3 50% 2 33.33% 0 0% 6
92 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 7 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
93 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 6 1 16.67% 3 50% 1 16.67% 1 16.67% 6
94 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 7 1 20% 2 40% 1 20% 1 20% 5
95 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
96 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 6 1 16.67% 1 16.67% 4 66.67% 0 0% 6
97 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
98 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 8 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
99 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 5 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
100 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
101 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
103 โรงเรียนบ้านน้อย 4 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
105 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 6 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
106 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 4 1 25% 0 0% 3 75% 0 0% 4
107 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
108 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
109 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 2 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบึงสีไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
113 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
114 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
115 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 16 0 0% 7 50% 5 35.71% 2 14.29% 14
116 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 12 0 0% 7 77.78% 1 11.11% 1 11.11% 9
117 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 8 0 0% 3 42.86% 1 14.29% 3 42.86% 7
118 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 11 0 0% 2 28.57% 4 57.14% 1 14.29% 7
119 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 4 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
120 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 6 0 0% 2 33.33% 1 16.67% 3 50% 6
121 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 7 0 0% 2 40% 1 20% 2 40% 5
122 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
123 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 6 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
124 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
125 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 3 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
126 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
127 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
128 โรงเรียนวัดสามขา 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
129 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดเนินพยอม 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
138 โรงเรียนบ้านบัวยาง 3 0 0% 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 3
139 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
140 โรงเรียนบ้านวังทับยา 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
141 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
142 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
143 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
144 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
145 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
146 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]