หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 26 55 41
2 029 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 6 14 10
3 003 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 10 50 20
4 004 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 22 15
5 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 9 5
6 006 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 7 11 10
7 007 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
8 008 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 22 57 40
9 103 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 17 45 32
10 104 โรงเรียนบึงสีไฟ 1 5 1
11 046 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 38 63 53
12 015 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 11 23 11
13 016 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
14 017 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 3 3 3
15 018 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 7 12 11
16 019 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 1 1 1
17 020 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 11 25 19
18 023 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 7 11 10
19 024 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 3 3 3
20 031 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 4 7 6
21 033 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 7 13 7
22 032 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 10 21 17
23 025 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 6 15 11
24 026 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 1 2 2
25 027 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 7 20 12
26 030 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 16 34 21
27 028 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 16 19 18
28 035 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 7 13 11
29 036 โรงเรียนบ้านนิคม 10 26 15
30 034 โรงเรียนบ้านน้อย 4 4 4
31 045 โรงเรียนบ้านบัวยาง 3 3 3
32 047 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 8 21 10
33 048 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 1 1 1
34 049 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 7 19 11
35 050 โรงเรียนบ้านปากดง 1 3 2
36 051 โรงเรียนบ้านป่าแซง 5 9 8
37 055 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 30 76 55
38 056 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 1 8 3
39 058 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 2 2 2
40 057 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 11 18 16
41 060 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 13 19 16
42 061 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
43 063 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 22 52 31
44 062 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 1 3 2
45 064 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 5 7 6
46 065 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 8 14 8
47 066 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0
48 067 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 12 35 22
49 068 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง 0 0 0
50 069 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 4 5 5
51 071 โรงเรียนบ้านวังทับยา 1 2 1
52 070 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 21 30 29
53 073 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 26 65 41
54 072 โรงเรียนบ้านวังโป่ง 0 0 0
55 074 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 17 31 24
56 075 โรงเรียนบ้านสวนแตง 11 27 15
57 076 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 24 53 39
58 077 โรงเรียนบ้านสายดินแดง 0 0 0
59 078 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 21 59 39
60 079 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 3 9 6
61 080 โรงเรียนบ้านหนองขาว 23 63 38
62 081 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 3 8 3
63 082 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 2 4 3
64 083 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 11 22 17
65 084 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 4 11 7
66 085 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 2 3 3
67 087 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 12 20 18
68 086 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 3 4 4
69 089 โรงเรียนบ้านหนองพง 36 62 58
70 088 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0
71 090 โรงเรียนบ้านหนองพระ 48 129 61
72 092 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 10 26 14
73 093 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 2 2 2
74 094 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 46 88 66
75 095 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 6 10 10
76 097 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 25 80 48
77 098 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 3 5 4
78 096 โรงเรียนบ้านหนองโสน 23 73 30
79 091 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 1 1 1
80 102 โรงเรียนบ้านหัวดง 17 27 23
81 101 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 1 1 1
82 099 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 6 12 10
83 100 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 15 20 19
84 037 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 44 85 62
85 038 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 1 5 1
86 041 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
87 039 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 24 59 43
88 042 โรงเรียนบ้านเนินยาว 0 0 0
89 059 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 16 34 25
90 043 โรงเรียนบ้านโนนทอง 8 14 9
91 044 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 8 10 9
92 053 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 8 23 16
93 054 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 1 1 1
94 021 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 12 17 14
95 022 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 6 10 8
96 052 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 5 5 5
97 112 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 5 9 7
98 105 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 7 13 8
99 106 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 23 46 35
100 107 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 8 14 13
101 108 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 9 15 11
102 110 โรงเรียนวัดขนุน 0 0 0
103 113 โรงเรียนวัดคลองโนน 33 63 51
104 114 โรงเรียนวัดฆะมัง 5 28 10
105 115 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 4 5 4
106 116 โรงเรียนวัดดงกลาง 44 136 80
107 117 โรงเรียนวัดดงชะพลู 9 15 9
108 118 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 3 4 4
109 119 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
110 121 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 2 4 3
111 122 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 16 31 26
112 128 โรงเรียนวัดบ้านนา 6 12 10
113 129 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 0 0 0
114 132 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 4 5 5
115 133 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 0 0 0
116 134 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 5 6 6
117 130 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 41 95 64
118 131 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 9 12 9
119 136 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 36 79 53
120 135 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 1 1 1
121 138 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 0 0 0
122 139 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 6 10 9
123 140 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 18 35 29
124 142 โรงเรียนวัดลำชะล่า 5 13 9
125 144 โรงเรียนวัดวังตะขบ 0 0 0
126 145 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 13 19 14
127 146 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 0 0 0
128 143 โรงเรียนวัดวังแดง 1 1 1
129 147 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 1 1 1
130 148 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 37 79 55
131 149 โรงเรียนวัดสามขา 2 4 2
132 150 โรงเรียนวัดหงษ์ 0 0 0
133 151 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 2 4 3
134 152 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 20 24 23
135 154 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 8 10 8
136 153 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 3 6 3
137 158 โรงเรียนวัดหนองหลวง 35 55 42
138 159 โรงเรียนวัดหนองหลุม 4 5 4
139 157 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 17 28 23
140 156 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง 0 0 0
141 160 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 0 0 0
142 109 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 1 2 2
143 111 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 0 0 0
144 123 โรงเรียนวัดเนินปอ 8 11 10
145 124 โรงเรียนวัดเนินพยอม 1 1 1
146 125 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 3 7 4
147 126 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 8 14 14
148 127 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 22 28 27
149 141 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 4 6 4
150 162 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 2 2 2
151 161 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0
152 163 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 8 18 11
153 164 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 1 1 1
154 137 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 2 6 2
155 165 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 10 28 12
156 166 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
157 167 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 56 107 77
158 168 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 18 47 21
159 171 โรงเรียนอนุบาลวชิร 30 58 41
160 172 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 1 1
161 173 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
162 174 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 39 123 75
163 175 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูนสาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ 0 0 0
164 176 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 42 80 59
165 177 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 9 12 11
166 170 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 10 22 13
167 169 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 28 50 41
168 010 โรงเรียนเทศบาล 3 "5 ธันวามหาราช" 0 0 0
169 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0
170 012 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 25 60 33
171 014 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 6 10 8
172 013 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 20 31 28
173 002 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 39 67 46
รวม 1795 3767 2616
6383

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 08 8272 1988
กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]