สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 40 9 4 1 53
2 บ้านหนองสะแก 20 10 8 1 38
3 บ้านเนินขวาง 19 18 3 2 40
4 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 19 10 2 3 31
5 อนุบาลสากเหล็ก 18 14 6 3 38
6 อนุบาลวชิร 18 7 3 0 28
7 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 18 4 6 2 28
8 บึงเฒ่าวิทยา 17 5 4 3 26
9 วัดหนองหลวง 16 10 5 2 31
10 อนุบาลวังทรายพูน 16 6 6 5 28
11 บ้านหนองพระ 12 14 8 2 34
12 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 11 11 3 2 25
13 บ้านวังอ้อ 11 10 4 1 25
14 บ้านมาบกระเปา 11 8 2 4 21
15 วัดดงกลาง 10 12 8 3 30
16 วัดคลองโนน 10 12 2 0 24
17 บ้านหนองพง 10 6 6 2 22
18 บ้านหนองหัวปลวก 10 6 5 1 21
19 บ้านเนินพลวงวิทยา 10 5 1 1 16
20 บ้านสุขสำราญ 10 4 2 1 16
21 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 9 9 8 4 26
22 เทศบาลบ้านปากทาง 9 8 3 5 20
23 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 9 8 2 2 19
24 อนุบาลพุทธชาติ 9 4 0 1 13
25 วัดโนนสะเดา 9 3 6 2 18
26 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 7 12 1 0 20
27 บ้านหนองขาว 7 8 3 4 18
28 บ้านสายคำโห้ 7 6 4 0 17
29 วัดท่าบัวทอง 7 6 1 2 14
30 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 5 6 3 18
31 บ้านเมืองเก่า 7 5 1 2 13
32 ยอแซฟพิจิตร 7 4 2 0 13
33 บ้านดงเสือเหลือง 7 2 1 0 10
34 บ้านห้วยน้อย 7 2 0 3 9
35 วัดราชช้างขวัญ 6 9 2 1 17
36 บ้านสระบรเพ็ด 6 9 2 0 17
37 วัดหนองไผ่ 6 7 3 1 16
38 บ้านหนองปลาไหล 6 4 1 0 11
39 บ้านโนนไผ่ขุย 6 1 0 0 7
40 บ้านวังทับไทร 5 9 4 3 18
41 บึงบัวพิทยาคม 5 5 4 3 14
42 บ้านนิคม 5 4 0 1 9
43 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 5 3 6 2 14
44 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 5 2 1 0 8
45 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 5 1 0 1 6
46 บ้านหนองโสน 4 8 5 1 17
47 บ้านยางตะพาย 4 6 1 0 11
48 บ้านยางสามต้น 4 3 9 3 16
49 วัดใหม่สามัคคีธรรม 4 3 0 0 7
50 วัดกลางวงศ์มณี 4 2 2 1 8
51 บ้านหนองตะเคียน 4 2 1 2 7
52 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 4 2 1 1 7
53 พิจิตรอินเตอร์ 4 2 1 0 7
54 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 4 0 1 2 5
55 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 3 7 6 7 16
56 ชุมชนบ้านวังกลม 3 4 2 1 9
57 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 3 3 3 1 9
58 บ้านโนนทอง 3 3 2 0 8
59 วัดวังมะเดื่อ 3 2 2 4 7
60 บ้านปลวกสูง 3 2 2 0 7
61 บ้านทุ่งโม่ง 3 2 1 2 6
62 วัดบ้านไร่ 3 2 1 2 6
63 บ้านไผ่ใหญ่ 3 2 0 0 5
64 วัดดงชะพลู 3 1 3 1 7
65 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 1 2 1 6
66 วัดหนองหลุม 3 0 1 0 4
67 บ้านหนองถ้ำ 3 0 1 0 4
68 วัดจระเข้ผอม 3 0 1 0 4
69 วัดบ้านใหม่ 3 0 0 1 3
70 บ้านหนองขานาง 3 0 0 0 3
71 บ้านหัวดง 2 7 5 1 14
72 วัดเนินปอ 2 3 1 1 6
73 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 3 1 1 6
74 เทศบาลราษฎร์เจริญ 2 3 0 0 5
75 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 2 2 5 0 9
76 วัดฆะมัง 2 2 1 0 5
77 บ้านหนองริ้น 2 2 0 2 4
78 วัดบ้านลำนัง 2 2 0 0 4
79 อนุบาลสามง่าม 2 1 5 0 8
80 บ้านสวนแตง 2 1 1 4 4
81 วัดลำชะล่า 2 1 1 1 4
82 พิจิตรอนุสรณ์ 2 1 1 0 4
83 บ้านป่าแซง 2 1 0 0 3
84 ราษฎร์บำรุง 2 0 4 0 6
85 บ้านหนองคล้า 2 0 1 0 3
86 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 2 0 0 0 2
87 วัดหนองนาดำพิทยา 1 12 4 1 17
88 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 1 5 0 0 6
89 บ้านท่ากระดาน 1 4 1 0 6
90 บ้านทุ่งสำราญ 1 3 3 0 7
91 บ้านยางห้าหลุม 1 3 2 0 6
92 บ้านหนองสาหร่าย 1 3 1 1 5
93 บ้านท่ามะไฟ 1 3 1 1 5
94 ชุมชนวัดวังจิก 1 2 1 1 4
95 บ้านวังกระดี่ทอง 1 2 1 0 4
96 วัดยางคอยเกลือ 1 1 4 0 6
97 วัดบ้านนา 1 1 3 0 5
98 วัดโนนป่าแดง 1 1 1 1 3
99 บ้านยางสุขวัฒน์ 1 1 1 1 3
100 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 1 1 1 0 3
101 วัดดงป่าคำ 1 1 0 1 2
102 บ้านถ้ำคะนอง 1 1 0 1 2
103 บ้านมาบมะไฟ 1 1 0 0 2
104 บ้านน้อย 1 1 0 0 2
105 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 1 0 3 0 4
106 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 0 3 0 4
107 บ้านหนองน้ำเขียว 1 0 0 1 1
108 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1
109 วัดวังแดง 1 0 0 0 1
110 วัดใหม่แสงมรกต 1 0 0 0 1
111 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 1 0 0 0 1
112 บึงสีไฟ 1 0 0 0 1
113 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
114 บ้านมาบฝาง 1 0 0 0 1
115 บ้านท่าเยี่ยม 0 7 5 2 12
116 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 7 1 1 8
117 วัดหนองปล้อง 0 3 1 3 4
118 บ้านมาบแฟบ 0 2 4 1 6
119 บ้านทุ่งประพาส 0 2 2 0 4
120 บ้านไดชุมแสง 0 2 1 3 3
121 บ้านตลุกหิน 0 2 1 2 3
122 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 2 1 0 3
123 บ้านห้วยคำตาล 0 2 0 0 2
124 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
125 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 1 1 0 2
126 บ้านหนองหูช้าง 0 1 0 2 1
127 วัดสามขา 0 1 0 1 1
128 บ้านหนองจั่ว 0 1 0 1 1
129 วัดหนองจิกเภา 0 1 0 0 1
130 วัดไผ่รอบ 0 1 0 0 1
131 บ้านท่าพิกุล 0 1 0 0 1
132 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 1 0 0 1
133 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 1 0 0 1
134 วัดศรีศรัทธาราม 0 1 0 0 1
135 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 0 1
136 วัดเนินพยอม 0 1 0 0 1
137 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 2 1 2
138 บ้านบัวยาง 0 0 1 2 1
139 บ้านคลองอุดม 0 0 1 0 1
140 บ้านวังทับยา 0 0 1 0 1
141 บ้านเนินพยอม 0 0 1 0 1
142 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 1 0
143 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 1 0
144 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 1 0
145 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 1 0
146 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0
รวม 618 492 276 152 1,538