สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 40 9 4 1 53
2 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 19 10 2 3 31
3 บ้านหนองสะแก 18 9 8 1 35
4 อนุบาลวชิร 18 7 3 0 28
5 บ้านเนินขวาง 16 17 3 1 36
6 วัดหนองหลวง 16 10 5 2 31
7 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 15 4 6 2 25
8 บึงเฒ่าวิทยา 14 5 4 3 23
9 บ้านหนองพระ 12 14 8 2 34
10 อนุบาลสากเหล็ก 12 12 5 3 29
11 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 11 11 3 2 25
12 บ้านมาบกระเปา 11 8 2 4 21
13 อนุบาลวังทรายพูน 11 6 6 4 23
14 วัดดงกลาง 10 12 8 3 30
15 วัดคลองโนน 10 12 2 0 24
16 บ้านวังอ้อ 10 10 4 1 24
17 บ้านหนองหัวปลวก 10 6 5 1 21
18 บ้านสุขสำราญ 10 4 2 1 16
19 เทศบาลบ้านปากทาง 9 8 3 5 20
20 บ้านหนองพง 9 6 6 2 21
21 อนุบาลพุทธชาติ 9 4 0 1 13
22 วัดโนนสะเดา 9 3 6 2 18
23 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 8 9 8 4 25
24 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 7 12 1 0 20
25 บ้านหนองขาว 7 8 3 4 18
26 บ้านสายคำโห้ 7 6 4 0 17
27 วัดท่าบัวทอง 7 6 1 2 14
28 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 7 5 6 3 18
29 บ้านเนินพลวงวิทยา 7 5 1 1 13
30 ยอแซฟพิจิตร 7 4 2 0 13
31 บ้านห้วยน้อย 7 2 0 3 9
32 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 6 8 2 2 16
33 วัดหนองไผ่ 6 7 3 1 16
34 วัดราชช้างขวัญ 6 7 2 0 15
35 บ้านโนนไผ่ขุย 6 1 0 0 7
36 บ้านวังทับไทร 5 9 4 3 18
37 บ้านสระบรเพ็ด 5 9 2 0 16
38 บึงบัวพิทยาคม 5 5 4 3 14
39 บ้านนิคม 5 4 0 1 9
40 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 5 1 6 2 12
41 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 5 1 0 1 6
42 บ้านดงเสือเหลือง 5 0 1 0 6
43 บ้านหนองโสน 4 8 5 1 17
44 บ้านหนองปลาไหล 4 4 1 0 9
45 วัดใหม่สามัคคีธรรม 4 3 0 0 7
46 วัดกลางวงศ์มณี 4 2 2 1 8
47 บ้านหนองตะเคียน 4 2 1 2 7
48 พิจิตรอินเตอร์ 4 2 1 0 7
49 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 4 0 1 2 5
50 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 3 7 6 7 16
51 ชุมชนบ้านวังกลม 3 4 2 1 9
52 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 3 3 3 1 9
53 บ้านปลวกสูง 3 2 2 0 7
54 วัดบ้านไร่ 3 2 1 2 6
55 บ้านทุ่งโม่ง 3 2 1 1 6
56 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3 2 1 0 6
57 บ้านไผ่ใหญ่ 3 2 0 0 5
58 วัดดงชะพลู 3 0 3 0 6
59 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 0 2 1 5
60 วัดหนองหลุม 3 0 1 0 4
61 บ้านหนองถ้ำ 3 0 1 0 4
62 วัดจระเข้ผอม 3 0 1 0 4
63 วัดบ้านใหม่ 3 0 0 1 3
64 บ้านหนองขานาง 3 0 0 0 3
65 บ้านหัวดง 2 7 5 1 14
66 บ้านยางตะพาย 2 6 1 0 9
67 บ้านโนนทอง 2 3 2 0 7
68 วัดเนินปอ 2 3 1 1 6
69 บ้านนาพิบูลพิทยา 2 3 1 1 6
70 เทศบาลราษฎร์เจริญ 2 3 0 0 5
71 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 2 2 5 0 9
72 วัดฆะมัง 2 2 1 0 5
73 บ้านหนองริ้น 2 2 0 2 4
74 วัดบ้านลำนัง 2 2 0 0 4
75 อนุบาลสามง่าม 2 1 5 0 8
76 วัดวังมะเดื่อ 2 1 2 3 5
77 บ้านสวนแตง 2 1 1 4 4
78 วัดลำชะล่า 2 1 1 1 4
79 พิจิตรอนุสรณ์ 2 1 1 0 4
80 บ้านป่าแซง 2 1 0 0 3
81 ราษฎร์บำรุง 2 0 4 0 6
82 บ้านหนองคล้า 2 0 1 0 3
83 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 2 0 0 0 2
84 วัดหนองนาดำพิทยา 1 12 4 1 17
85 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 1 5 0 0 6
86 บ้านท่ากระดาน 1 4 1 0 6
87 บ้านยางห้าหลุม 1 3 2 0 6
88 บ้านเมืองเก่า 1 3 1 1 5
89 บ้านท่ามะไฟ 1 3 1 1 5
90 บ้านทุ่งสำราญ 1 2 3 0 6
91 ชุมชนวัดวังจิก 1 2 1 1 4
92 วัดยางคอยเกลือ 1 1 4 0 6
93 วัดบ้านนา 1 1 3 0 5
94 วัดโนนป่าแดง 1 1 1 1 3
95 บ้านยางสุขวัฒน์ 1 1 1 1 3
96 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 1 1 1 0 3
97 วัดดงป่าคำ 1 1 0 1 2
98 บ้านถ้ำคะนอง 1 1 0 1 2
99 บ้านมาบมะไฟ 1 1 0 0 2
100 บ้านน้อย 1 1 0 0 2
101 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 1 0 3 0 4
102 บ้านหนองน้ำเขียว 1 0 0 1 1
103 บ้านหนองสองห้อง 1 0 0 1 1
104 วัดวังแดง 1 0 0 0 1
105 วัดใหม่แสงมรกต 1 0 0 0 1
106 บึงสีไฟ 1 0 0 0 1
107 บ้านปากดง 1 0 0 0 1
108 บ้านมาบฝาง 1 0 0 0 1
109 บ้านท่าเยี่ยม 0 7 5 2 12
110 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 7 1 1 8
111 บ้านยางสามต้น 0 3 8 2 11
112 วัดหนองปล้อง 0 3 1 3 4
113 บ้านมาบแฟบ 0 2 4 1 6
114 บ้านทุ่งประพาส 0 2 2 0 4
115 บ้านไดชุมแสง 0 2 1 3 3
116 บ้านตลุกหิน 0 2 1 2 3
117 บ้านหนองสาหร่าย 0 2 1 1 3
118 บ้านวังกระดี่ทอง 0 2 1 0 3
119 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 2 1 0 3
120 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 2 0 0 2
121 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 1 1 0 2
122 บ้านหนองหูช้าง 0 1 0 2 1
123 วัดสามขา 0 1 0 1 1
124 บ้านหนองจั่ว 0 1 0 1 1
125 บ้านห้วยคำตาล 0 1 0 0 1
126 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
127 วัดหนองจิกเภา 0 1 0 0 1
128 วัดไผ่รอบ 0 1 0 0 1
129 บ้านท่าพิกุล 0 1 0 0 1
130 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 1 0 0 1
131 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 1 0 0 1
132 วัดศรีศรัทธาราม 0 1 0 0 1
133 วัดเกาะแก้ว 0 1 0 0 1
134 วัดเนินพยอม 0 1 0 0 1
135 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 3 0 3
136 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 2 1 2
137 บ้านบัวยาง 0 0 1 2 1
138 บ้านคลองอุดม 0 0 1 0 1
139 บ้านวังทับยา 0 0 1 0 1
140 บ้านเนินพยอม 0 0 1 0 1
141 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 1 0
142 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 1 0
143 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 1 0
144 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 1 0
145 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 0 0 0 0
146 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0
รวม 558 473 273 143 1,447