สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 20 12 7 39 40 9 4 1 53
2 บ้านเนินขวาง 11 5 3 19 16 17 3 1 36
3 อนุบาลวชิร 10 5 3 18 18 7 3 0 28
4 วัดหนองหลวง 10 4 0 14 16 10 5 2 31
5 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 9 8 4 21 19 10 2 3 31
6 บ้านหนองสะแก 8 4 0 12 18 9 8 1 35
7 บึงเฒ่าวิทยา 7 5 4 16 14 5 4 3 23
8 วัดโนนสะเดา 5 4 0 9 9 3 6 2 18
9 บ้านมาบกระเปา 5 3 4 12 11 8 2 4 21
10 บ้านสุขสำราญ 5 2 2 9 10 4 2 1 16
11 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 1 3 9 11 11 3 2 25
12 อนุบาลวังทรายพูน 4 7 3 14 11 6 6 4 23
13 บ้านหนองหัวปลวก 4 5 2 11 10 6 5 1 21
14 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 4 4 2 10 15 4 6 2 25
15 ยอแซฟพิจิตร 4 3 1 8 7 4 2 0 13
16 บ้านหนองพระ 3 5 3 11 12 14 8 2 34
17 วัดคลองโนน 3 4 1 8 10 12 2 0 24
18 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 3 4 1 8 8 9 8 4 25
19 บ้านหนองขาว 3 2 3 8 7 8 3 4 18
20 บ้านเนินพลวงวิทยา 3 1 1 5 7 5 1 1 13
21 บ้านวังอ้อ 2 7 2 11 10 10 4 1 24
22 วัดท่าบัวทอง 2 4 2 8 7 6 1 2 14
23 วัดดงกลาง 2 3 5 10 10 12 8 3 30
24 อนุบาลสากเหล็ก 2 3 2 7 12 12 5 3 29
25 บ้านห้วยน้อย 2 3 0 5 7 2 0 3 9
26 เทศบาลบ้านปากทาง 2 2 4 8 9 8 3 5 20
27 อนุบาลพุทธชาติ 2 2 2 6 9 4 0 1 13
28 พิจิตรอินเตอร์ 2 2 2 6 4 2 1 0 7
29 วัดหนองไผ่ 2 2 1 5 6 7 3 1 16
30 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 2 2 0 4 4 0 1 2 5
31 บ้านสระบรเพ็ด 2 1 1 4 5 9 2 0 16
32 บ้านทุ่งโม่ง 2 1 0 3 3 2 1 1 6
33 บึงบัวพิทยาคม 2 0 3 5 5 5 4 3 14
34 บ้านสายคำโห้ 2 0 2 4 7 6 4 0 17
35 บ้านหนองโสน 2 0 2 4 4 8 5 1 17
36 ชุมชนบ้านวังกลม 2 0 2 4 3 4 2 1 9
37 บ้านโนนไผ่ขุย 2 0 1 3 6 1 0 0 7
38 บ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 2 0 1 3 3 3 3 1 9
39 วัดบ้านไร่ 2 0 0 2 3 2 1 2 6
40 บ้านโนนทอง 2 0 0 2 2 3 2 0 7
41 บ้านหนองริ้น 2 0 0 2 2 2 0 2 4
42 บ้านหนองพง 1 3 6 10 9 6 6 2 21
43 วัดราชช้างขวัญ 1 3 1 5 6 7 2 0 15
44 บ้านนิคม 1 2 0 3 5 4 0 1 9
45 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 0 3 3 2 0 0 5
46 วัดหนองหลุม 1 2 0 3 3 0 1 0 4
47 บ้านหนองขานาง 1 2 0 3 3 0 0 0 3
48 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 1 1 2 4 7 5 6 3 18
49 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 1 1 3 5 1 0 1 6
50 บ้านดงเสือเหลือง 1 1 1 3 5 0 1 0 6
51 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 1 1 1 3 3 2 1 0 6
52 วัดลำชะล่า 1 1 0 2 2 1 1 1 4
53 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 1 0 1 2 3 7 6 7 16
54 วัดเนินปอ 1 0 1 2 2 3 1 1 6
55 ราษฎร์บำรุง 1 0 1 2 2 0 4 0 6
56 บ้านสวนแตง 1 0 0 1 2 1 1 4 4
57 บ้านยางห้าหลุม 1 0 0 1 1 3 2 0 6
58 ชุมชนวัดวังจิก 1 0 0 1 1 2 1 1 4
59 วัดดงป่าคำ 1 0 0 1 1 1 0 1 2
60 บ้านปลวกสูง 0 3 0 3 3 2 2 0 7
61 วัดดงชะพลู 0 2 1 3 3 0 3 0 6
62 บ้านหนองปลาไหล 0 2 0 2 4 4 1 0 9
63 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 0 2 0 2 3 0 2 1 5
64 วัดบ้านใหม่ 0 2 0 2 3 0 0 1 3
65 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 2 0 2 2 2 5 0 9
66 เทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 1 4 5 7 12 1 0 20
67 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 1 3 4 6 8 2 2 16
68 บ้านวังทับไทร 0 1 3 4 5 9 4 3 18
69 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 2 3 4 3 0 0 7
70 วัดกลางวงศ์มณี 0 1 2 3 4 2 2 1 8
71 บ้านหนองตะเคียน 0 1 2 3 4 2 1 2 7
72 บ้านหนองถ้ำ 0 1 2 3 3 0 1 0 4
73 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 1 2 3 2 3 1 1 6
74 วัดฆะมัง 0 1 1 2 2 2 1 0 5
75 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 1 1 2 1 5 0 0 6
76 บ้านมาบมะไฟ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
77 เทศบาลราษฎร์เจริญ 0 1 0 1 2 3 0 0 5
78 บ้านป่าแซง 0 1 0 1 2 1 0 0 3
79 บ้านเมืองเก่า 0 1 0 1 1 3 1 1 5
80 วัดยางคอยเกลือ 0 1 0 1 1 1 4 0 6
81 วัดบ้านนา 0 1 0 1 1 1 3 0 5
82 บ้านยางสามต้น 0 1 0 1 0 3 8 2 11
83 บ้านหนองหูช้าง 0 1 0 1 0 1 0 2 1
84 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 2 2 5 1 6 2 12
85 บ้านหัวดง 0 0 1 1 2 7 5 1 14
86 บ้านยางตะพาย 0 0 1 1 2 6 1 0 9
87 วัดวังมะเดื่อ 0 0 1 1 2 1 2 3 5
88 บ้านหนองคล้า 0 0 1 1 2 0 1 0 3
89 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
90 วัดหนองนาดำพิทยา 0 0 1 1 1 12 4 1 17
91 บ้านท่ากระดาน 0 0 1 1 1 4 1 0 6
92 วัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 1 1 1 1 1 0 3
93 บ้านน้อย 0 0 1 1 1 1 0 0 2
94 ชุมชนบ้านกำแพงดิน สาขาบ้านท่าแห 0 0 1 1 1 0 3 0 4
95 วัดวังแดง 0 0 1 1 1 0 0 0 1
96 วัดใหม่แสงมรกต 0 0 1 1 1 0 0 0 1
97 วัดหนองปล้อง 0 0 1 1 0 3 1 3 4
98 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 1 1 0 2 0 0 2
99 วัดสามขา 0 0 1 1 0 1 0 1 1
100 บ้านห้วยคำตาล 0 0 1 1 0 1 0 0 1
101 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 0 0 1 1 0 1 0 0 1
102 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 3 0 1 0 4
103 วัดบ้านลำนัง 0 0 0 0 2 2 0 0 4
104 อนุบาลสามง่าม 0 0 0 0 2 1 5 0 8
105 พิจิตรอนุสรณ์ 0 0 0 0 2 1 1 0 4
106 บ้านท่ามะไฟ 0 0 0 0 1 3 1 1 5
107 บ้านทุ่งสำราญ 0 0 0 0 1 2 3 0 6
108 วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 1 1 1 1 3
109 บ้านยางสุขวัฒน์ 0 0 0 0 1 1 1 1 3
110 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 1 1 0 1 2
111 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 1 0 0 1 1
112 บ้านหนองสองห้อง 0 0 0 0 1 0 0 1 1
113 บึงสีไฟ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
114 บ้านปากดง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
115 บ้านมาบฝาง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
116 บ้านท่าเยี่ยม 0 0 0 0 0 7 5 2 12
117 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 7 1 1 8
118 บ้านมาบแฟบ 0 0 0 0 0 2 4 1 6
119 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 2 2 0 4
120 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 2 1 3 3
121 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 0 2 1 2 3
122 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 2 1 1 3
123 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
124 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 2 1 0 3
125 บ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0 0 0 1 1 0 2
126 บ้านหนองจั่ว 0 0 0 0 0 1 0 1 1
127 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
128 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
129 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
130 บ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
131 บ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0 0 0 1 0 0 1
132 วัดศรีศรัทธาราม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
133 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 0 1 0 0 1
134 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
135 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 3 0 3
136 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 0 0 0 0 0 2 1 2
137 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 0 0 1 2 1
138 บ้านคลองอุดม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
139 บ้านวังทับยา 0 0 0 0 0 0 1 0 1
140 บ้านเนินพยอม 0 0 0 0 0 0 1 0 1
141 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
142 บ้านหนองไม้แดง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
143 บ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
144 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
145 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล)สงเคราะห์ 126) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
146 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 186 170 137 493 558 473 273 143 1,304